لینک فایل های مناسب5002فروشگاه ساز فایل و فروش فایل فورکیا www.4kia.ir


http://www.telewebion.com/search/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%20%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84%20%D9%88%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84%20%D9%81%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A7%20www.4kia.ir

http://search.farsnews.com/?q=%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%20%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84%20%D9%88%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84%20%D9%81%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A7%20www.4kia.ir

http://www.ninisite.com/search?q=%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%B3%D8%A7%D8%B2+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%88+%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%81%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A7+www.4kia.ir

https://stackoverflow.com/search?q=%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%B3%D8%A7%D8%B2+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%88+%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%81%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A7+www.4kia.ir

http://www.bamilo.com/catalog/?q=%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%B3%D8%A7%D8%B2+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%88+%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%81%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A7+www.4kia.ir

http://bmi.ir/Fa/SiteSearch.aspx?q=%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%20%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84%20%D9%88%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84%20%D9%81%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A7%20www.4kia.ir

http://blogs.salam.ir/blog.ir?q=%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%B3%D8%A7%D8%B2+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%88+%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%81%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A7+www.4kia.ir

http://www.isna.ir/search?q=%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%B3%D8%A7%D8%B2+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%88+%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%81%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A7+www.4kia.ir&dt=1396%2F04%2F30

https://www.tasnimnews.com/fa/search?query=%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%B3%D8%A7%D8%B2+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%88+%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%81%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A7+www.4kia.ir

http://www.mehrnews.com/search?q=%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%B3%D8%A7%D8%B2+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%88+%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%81%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A7+www.4kia.ir


زلزله

لینک فایل های مناسب357سوالات فنی و حرفه ای کارگر عمومی برق کار ساختمان درجه 2 (ادواری)

محتوای این پکیج:

مناسب برای مهارت آموزان، متقاضیان آزمون های ادواری ومربیان فنی حرفه ای

نوع سوالات:تستی همراه با پاسخنامه

   pdf اول: شامل 40 عدد سوال تستی با پاسخنامه تستی از سری سوالات فنی و حرفه ای
   pdf دوم: شامل 30 عدد سوال تستی با پاسخنامه تستی از سری سوالات فنی و حرفه ای
   pdf سوم: شامل 50 عدد سوال تستی با پاسخنامه تستی از سری سوالات فنی و حرفه ای
   pdf چهارم: شامل 50 عدد سوال تستی با پاسخنامه تستی سری سوالات فنی و حرفه ای
   pdf پنجم: شامل176 عدد سوال تستی از سری سوالات فنی و حرفه ای است
   pdf ششم: شامل 15 عدد سوال آزمون سیستم متریک و اینچی
   pdf هفتم: شامل 12 عدد سوال آزمون سوهانکاری ،بدون جواب
   pdf هشتم: شامل 20 عدد سوال آزمون کارگاه برق ساختمان،بدون جواب
   pdf نهم: شامل 20 عدد سوال آزمون ایمنی ،بدون جواب
   pdf دهم: شامل 9 عدد سوال آزمون کولیس ،بدون جواب
   pdf یازدهم: شامل 15 عدد سوال آزمون سیستم متریک و اینچی ،بدون جواب
http://s9.picofile.com/file/8299641242/26_41_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8299641276/26_42_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8299641300/26_43_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8299641326/26_44_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8299641342/26_45_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8299641368/26_46_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8299641384/26_47_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8299641400/26_48_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8299641426/26_49_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8299641434/26_50_.rar.html


زلزله

لینک فایل های مناسب352


بسته ویژه افزایش قد

این متد توسط دکتر فلیپ میلر ابداع شده ایشان فوق تخصص جراحی مغز و اعصاب و همچنین متخصص درمان های طبیعی است. این تمرینات ورزشی برای بعد از بسته شدن صفحات رشد در نظر گرفته شده است که موجب افزایش قد شما به میزان پنج تا دوازده سانتی متر می شود. تمرینات ورزشی این متد ضمن رفع مشکلات ستون فقرات به تدریج با افزایش ضخامت دیسک های غضروفی که بین 25 مهره کمر قرار گرفته اند موجب افزایش قد می شود.به طور مثال وقتی که هر کدام از 25 دیسک غضروفی ستون فقران به اندازه بیست و پنج صدم سانتی متر ضخیم تر گردد قد شما بیشتر از 6 سانتی متر افزایش خواهد یافت. تمرینات ورزشی که برای شما در این بسته آموزشی به همراه فیلم های مربوط به تمام تمرینات ورزشی قرار داده شده است نتایج تحقیقات درباره بهترین روش های افزایش قد از طریق افزایش و تقویت دیسک های غضروفی ستون فقرات در چهار کشور آمریکا،فرانسه،کانادا و هند در طول چندین سال بر روی افراد مختلف در سنین مختلف و با جنسیت های متفاوت بوده است.
http://s9.picofile.com/file/8299641034/26_31_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8299641068/26_32_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8299641084/26_33_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8299641092/26_34_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8299641100/26_35_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8299641126/26_36_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8299641142/26_37_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8299641150/26_38_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8299641168/26_39_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8299641226/26_40_.rar.htmlزلزله

لینک فایل های مناسب350تحقیق آمار مرگ و میر


این تحقیق از سری تحقیقات مربوط به مباحث آمار وبا موضوع مرگ و میر است.و شامل :

مقدمه
تجزیه و تحلیل داده ها
سؤالات ارائه شده در تحقیق
پاسخ به سؤالات ارائه شده
جامعه و نمونه
روش جمع آوری داده ها
اهداف تحقیق
ضرورت انجام تحقیق
تجزیه و تحلیل داده ها برای تشکیل جدول فراوانی
نمودار میله ای برای آمار فوت شدگان سالهای 80 الی 85

تجزیه و تحلیل داده ها برای سن زنان
تشکیل نمودار میله ای برای سن زنان
تعیین میانگین – میانه و مد برای سن زنان
تعیین واریانس – انحراف معیار و ضریب تغییرات در سن زنان
تجزیه و تحلیل داده ها برای سن مردان
تشکیل نمودار میله ای برای سن مردان
تعیین میانگین – میانه و مد برای سن مردان
تعیین واریانس – انحراف معیار و ضریب تغییرات در سن مردان
ذکر نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
فهرست منابع و مآخذ میباشد.
http://s9.picofile.com/file/8299640850/26_21_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8299640884/26_22_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8299640900/26_23_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8299640918/26_24_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8299640934/26_25_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8299640950/26_26_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8299640984/26_27_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8299640992/26_28_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8299641018/26_29_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8299641026/26_30_.rar.html


زلزله

لینک فایل های مناسب347مدل تعالی سازمانی (EFQM): فایل ورد (WORD)

مدل جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمان در اوایل سال 1992 به عنوان چارچوبی برای ارزیابی در جایزه کیفیت اروپا مطرح و معرفی شد.

این مدل به عنوان یک چارچوب سازمانی گسترده در اروپا به کار گرفته شد و به پایه و اساسی برای مجموعه ای از جوایز کیفی محلی و ملی تبدیل شد.

با وجود مهم بودن جوایز کیفیت از دیدگاه برخی مشتریان، ارزش تاثیرات واقعی مدل تعالی EFQM در استفاده از آن به عنوان یک سیستم مدیریتی و یک عامل مهم در رشد خود ارزیابی سازمانها می باشد.

مدل جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمان یک ابزار عملی و کاربردی برای یاری رساندن به سازمانهاست که بتوانند تشخیص دهند در کجای مسیر پیشرفت و تعالی قرار گرفته اند ، به آنها کمک می کند که خلاها را شناسایی نمایند و راه حلها را در نظر بگیرند.
http://s9.picofile.com/file/8299640584/26_11_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8299640626/26_12_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8299640650/26_13_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8299640668/26_14_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8299640684/26_15_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8299640734/26_16_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8299640768/26_17_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8299640776/26_18_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8299640800/26_19_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8299640826/26_20_.rar.htmlزلزله

لینک فایل های مناسب343


تاثیر سرمایه گذاری خارجی بر توسعه اقتصادی ایران

رشته علوم اقتصادی-نظری

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 99

شرح مختصر:

در این پژوهش به تاثیر سرمایه گذاری خارجی بر توسعه اقتصادی ایرانمی پردازیم. در این تحقیق سعی شده است با بیان اهمیت بازارهای مالی و بیان انواع سرمایه گذاری خارجی منافع این فرایند یعنی جذب سرمایه گذاری خارجی در بازار ایران و سبد مالی و تهدیدات ناشی از آن, نقش آن را در توسعه و کارایی بازار ایران و اقتصاد بیان نماییم.

امروزه تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی به صورت تئوری و تجربی به اثبات رسیده است. کشورهای توسعه یافته دارای تجربه استفاده از سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای رسیدن به رشد اقتصادی پایدار هستند که نمی توان نقش بازارهای مالی در این کشورها را نادیده گرفت. بر این اساس، در این تحقیق ابتدا تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در ایران مشخص شده، و سپس برای تعیین ثبات این نقش از متغیرهای کنترلی استفاده شده است.

http://s9.picofile.com/file/8299640384/26_1_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8299640418/26_2_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8299640434/26_3_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8299640442/26_4_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8299640468/26_5_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8299640484/26_6_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8299640500/26_7_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8299640518/26_8_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8299640542/26_9_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8299640550/26_10_.rar.html

زلزله

لینک فایل های مناسب340


دانلود پاورپوینت معرفی انر‍‍ژی خورشیدی

تاریخچه:
شناخت انرژی خورشیدی و استفاده از آن برای منظورهای مختلف به زمان ماقبل تاریخ باز می‌گردد. شاید به دوران سفالگری، در آن هنگام روحانیون معابد به کمک جامهای بزرگ طلائی صیقل داده شده و اشعه خورشید، آتشدانهای محرابها را روشن می‌کردند. یکی از فراعنه مصر معبدی ساخته بود که با طلوع خورشید درب آن باز و با غروب خورشید درب بسته می‌شد.
ولی مهم‌ترین روایتی که درباره استفاده از خورشید بیان شده داستان ارشمیدس دانشمند و مخترع بزرگ یونان قدیم می‌باشد که ناوگان روم را با استفاده از انرژی حرارتی خورشید به آتش کشید گفته می‌شود که ارشمیدس با نصب تعداد زیادی آئینه‌های کوچک مربعی شکل در کنار یکدیگر که روی یک پایه متحرک قرار داشته‌است اشعه خورشید را از راه دور روی کشتیهای رومیان متمرکز ساخته و به این ترتیب آنها را به آتش کشیده‌است. در ایران نیز معماری سنتی ایرانیان باستان نشان دهنده توجه خاص آنان در استفاده صحیح و مؤثر از انرژی خورشید در زمان‌های قدیم بوده‌است.
http://s9.picofile.com/file/8299640034/25_51_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8299640042/25_52_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8299640068/25_53_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8299640076/25_54_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8299640092/25_55_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8299640100/25_56_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8299640118/25_57_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8299640126/25_58_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8299640134/25_59_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8299640142/25_60_.rar.html
زلزله

لینک فایل های مناسب337دانلود جزوه کارگاه برق

این بسته شامل دو مجموعه کامل از تاسیسات الکتریکی و کارگاه برق مورد تایید سازمان فنی و حرفه ای می باشد.

مجموعه اول شامل فایل آموزشی است که در حال حاضر در برترین دانشگاه های تهران تدریس می شود.

مجموعه دوم فایل آموزشی است که در مراکز فنی تدریس می شود.

محتوای بسته شامل موارد زیر می باشد:

نکات ایمنی (در سیم کشی و کابلو کابل کشی، در برق گرفتگی،در برابر جریان برق)

اتصال به زمین

انواع کلید ها

مدارات روشنایی ( تک پل ، دو پل، صلیبی، راه رو، اتاق خواب، اف اف ،آیفون تصویری، زنگ اخبار...)

انواع کابل ها

برق سه فاز

اتصال ستاره مثلث

راه اندازی موتور سه فاز
http://s8.picofile.com/file/8299639892/25_41_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8299639900/25_42_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8299639918/25_43_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8299639942/25_44_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8299639968/25_45_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8299639976/25_46_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8299639984/25_47_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8299639992/25_48_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8299640000/25_49_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8299640026/25_50_.rar.html


زلزله

لینک فایل های مناسب334دایورت و انتقال اس ام اس از یک خط به خط دیگر


ویژگی ها :

**مشخص کردن شماره تلفن ها برای دریافت اس ام اس ها از . . .
** مشخص کردن شماره تلفن ها برای فرستادن اس ام اس ها به . . .
** امکان تنظیم دستوراتی برای تغییر اس ام اس ها قبل از ارسال شدن
** ضمیمه کردن اطلاعات فرستنده اصلی به اس ام اس فرستاده شده
** نمایش تاریخچه ای از اس ام اس های فرستاده شده
** ممانعت از قرارگرفتن اس ام اس های فرستاده شده به اینباکس برنامه پیشفرض پیام رسان
** مشخص کردن اینکه اس ام اس چه موقع فرستاده شود و چه موقع فرستاده نشود

تغییرات :

**مجوز ترجمه برنامه به زبان شما
** پشتیبانی ازهمه مدل اندروید
** اصلاح آیکن نوتیفیکیشن برای تطابق بهتر با استانداردهای اندروید

http://s8.picofile.com/file/8299639700/25_31_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8299639726/25_32_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8299639742/25_33_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8299639768/25_34_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8299639792/25_35_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8299639800/25_36_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8299639834/25_37_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8299639842/25_38_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8299639850/25_39_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8299639876/25_40_.rar.htmlزلزله

لینک فایل های مناسب330بررسی روش های شبیه سازی عملکرد پیل های سوختی اکسید جامد بصورت word 87 ص + فایل ارائه پاور

نویسنده : مهندس افشار شکری

دانشگاه علم و صنعت

چکیده

اانتظار می رود پیل سوختی اکسید جامد نقش مهم و چشم‌گیری را در بقای سیستم انرژی به دلیل راندمان بالا و استفاده از سوخت های تجدید پذیر بازی کند.یک مدل CFD (کامسول مولتی فیزیک) برای تحلیل و توصیف پیل سوختی با تک پیل ارائه شده است که این تحلیل شامل معادلات حاکم بر حرارت،جرم،مومنتوم و انتقال بار با در نظر گرفتن تغییر شکل های داخلی و واکنش های الکتروشیمیایی می‌باشد.


واژه‌های کلیدی: پیل سوختی اکسید جامد،مدل سازی CFD، واکنش های شیمیایی،انتقال بار،مرز سه‌گانه


http://s8.picofile.com/file/8299639468/25_21_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8299639476/25_22_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8299639500/25_23_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8299639526/25_24_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8299639534/25_25_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8299639550/25_26_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8299639576/25_27_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8299639592/25_28_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8299639634/25_29_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8299639676/25_30_.rar.htmlزلزله

لینک فایل های مناسب5007فروشگاه ساز فایل و فروش فایل فورکیا www.4kia.ir:http://www.mashreghnews.ir/search?q=%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%B3%D8%A7%D8%B2+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%88+%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%81%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A7+www.4kia.ir

http://www.irna.ir/fa/NewsPage.aspx?action=qs&txt=%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%20%d8%b3%d8%a7%d8%b2%20%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84%20%d9%88%20%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%20%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84%20%d9%81%d9%88%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%a7%20www.4kia.ir

https://tnews.ir/search?q=%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%B3%D8%A7%D8%B2+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%88+%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%81%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A7+www.4kia.ir

http://www.dana.ir/search/quick?q=%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%B3%D8%A7%D8%B2+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%88+%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%81%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A7+www.4kia.ir

http://jamejamonline.ir/Online/Search/query/1?q=%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%B3%D8%A7%D8%B2+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%88+%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%81%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A7+www.4kia.ir&fromDate=&toDate=&sortType=1

http://bamdad.net/?s=%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%B3%D8%A7%D8%B2+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%88+%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%81%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A7+www.4kia.ir

http://shomanews.com/fa/search?query=%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%B3%D8%A7%D8%B2+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%88+%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%81%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A7+www.4kia.ir

http://donya-e-eqtesad.com/search/?q=%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%20%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84%20%D9%88%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84%20%D9%81%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A7%20www.4kia.ir

http://www.rokna.ir/newsstudios/archive/?query=%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%B3%D8%A7%D8%B2+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%88+%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%81%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A7+www.4kia.ir

http://faradeed.ir/fa/search?query=%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%B3%D8%A7%D8%B2+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%88+%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%81%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A7+www.4kia.ir


زلزله

لینک فایل های مناسب5003فروشگاه ساز فایل و فروش فایل فورکیا www.4kia.ir


https://www.sheypoor.com/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86?q=%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%20%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84%20%D9%88%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84%20%D9%81%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A7%20www.4kia.ir

http://www.zoomit.ir/search/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%20%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84%20%D9%88%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84%20%D9%81%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A7%20www.4kia.ir

http://medu.ir/portal/home.php?ocode=100010876&block=news-grid&search&q=%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%20%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84%20%D9%88%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84%20%D9%81%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A7%20www.4kia.ir

https://www.tarafdari.com/apps/search?query=%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%B3%D8%A7%D8%B2+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%88+%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%81%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A7+www.4kia.ir#gsc.tab=0&gsc.q=%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%20%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84%20%D9%88%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84%20%D9%81%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A7%20www.4kia.ir&gsc.page=1

http://www.shatel.ir/search/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%B3%D8%A7%D8%B2+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%88+%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%81%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A7+www.4kia.ir

http://www.bing.com/search?q=%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%B3%D8%A7%D8%B2+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%88+%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%81%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A7+www.4kia.ir&qs=n&form=QBLH&sp=-1&pq=%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%B3%D8%A7%D8%B2+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%88+%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%81%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A7+www.4kia.ir&sc=0-47&sk=&cvid=25CD3E32B3E247ACB91B044FEA4B0615

https://github.com/search?utf8=%E2%9C%93&q=%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%B3%D8%A7%D8%B2+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%88+%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%81%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A7+www.4kia.ir&type=

http://ut.ac.ir/fa/search?query=%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%20%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84%20%D9%88%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84%20%D9%81%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A7%20www.4kia.ir

http://www.kanoon.ir/result/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%81%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A7-www4kiair

http://tvu.ac.ir/?lang=fa&a=search.q&q=%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%B3%D8%A7%D8%B2+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%88+%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%81%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A7+www.4kia.ir


زلزله

لینک فایل های مناسب5020


http://ramezan.com/?s=%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%B3%D8%A7%D8%B2+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%88+%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%81%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A7+www.4kia.ir

http://ravayatgar.org/fa/THpJdlUyVmhjbU5vTHk4JTNkLVBTV1kwaEEyTndrJTNk/%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%20%d8%b3%d8%a7%d8%b2%20%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84%20%d9%88%20%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%20%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84%20%d9%81%d9%88%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%a7%20www%204kia%20ir

http://razavi.aqr.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=Search&CategoryID=be0d82b7-7547-4817-8bb9-f443e11a5edd&LayoutID=a337541d-a932-4963-8426-a22e80cac422&SearchText=%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%20%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84%20%D9%88%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84%20%D9%81%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A7%20www.4kia.ir

http://shia-leaders.com/portal/?s=%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%B3%D8%A7%D8%B2+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%88+%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%81%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A7+www.4kia.ir

http://shiastudies.com/fa/?s=%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%B3%D8%A7%D8%B2+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%88+%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%81%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A7+www.4kia.ir

http://soroushhekmat.ir/?s=%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%B3%D8%A7%D8%B2+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%88+%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%81%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A7+www.4kia.ir

http://www.tafahoseshohada.ir/fa/search?q=%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87+%d8%b3%d8%a7%d8%b2+%d9%81%d8%a7%d9%8a%d9%84+%d9%88+%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4+%d9%81%d8%a7%d9%8a%d9%84+%d9%81%d9%88%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7+www.4kia.ir

http://tamhid.ir/?s=%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%B3%D8%A7%D8%B2+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%88+%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%81%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A7+www.4kia.ir

http://tavabin.ir/?s=%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%B3%D8%A7%D8%B2+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%88+%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%81%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A7+www.4kia.ir

http://tebyan12.net/?s=%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%B3%D8%A7%D8%B2+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%88+%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%81%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A7+www.4kia.ir


زلزله

لینک فایل های مناسب5016فروشگاه ساز فایل و فروش فایل فورکیا www.4kia.ir:http://www.karafarinbank.ir/Search-Result/p65874798-lksZ%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87+%d8%b3%d8%a7%d8%b2+%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84+%d9%88+%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4+%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84+%d9%81%d9%88%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%a7+www.4kia.ir%2c.kb

http://www.refah-bank.ir/portal/Page.aspx?search=%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%20%d8%b3%d8%a7%d8%b2%20%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84%20%d9%88%20%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%20%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84%20%d9%81%d9%88%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%a7%20www.4kia.ir&mID=5338&Page=search/advancedsearch&mDefId=

http://www.hibank24.ir/#/search/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%20%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84%20%D9%88%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84%20%D9%81%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A7%20www.4kia.ir

http://ghbi.ir/fa/search/advsearch/?csrfmiddlewaretoken=uzTCq7G0gHCHKyTQiNX8CJVkL585wpOF&q=%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%B3%D8%A7%D8%B2+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%88+%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%81%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A7+www.4kia.ir&searchmodels=douran_news.news&searchmodels=douran_faq.faq

https://www.ba24.ir/search/?q=%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%B3%D8%A7%D8%B2+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%88+%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%81%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A7+www.4kia.ir

https://bank-melal.ir/Default.aspx?tabid=62&Search=%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87+%d8%b3%d8%a7%d8%b2+%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84+%d9%88+%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4+%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84+%d9%81%d9%88%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%a7+www.4kia.ir

https://divar.ir/tehran/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/browse/?query=0,%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%20%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84%20%D9%88%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84%20%D9%81%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A7%20www.4kia.ir

http://rahnama.com/cat/index/s/t/keyword/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%20%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84%20%D9%88%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84%20%D9%81%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A7%20www.4kia.ir

http://www.2noor.com/fa?s=%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%B3%D8%A7%D8%B2+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%88+%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%81%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A7+www.4kia.ir

http://nidamat.com/?s=%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%20%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84%20%D9%88%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84%20%D9%81%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A7%20www.4kia.ir


زلزله

لینک فایل های مناسب5010فروشگاه ساز فایل و فروش فایل فورکیا www.4kia.ir:http://okhowah.com/?q=%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%B3%D8%A7%D8%B2+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%88+%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%81%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A7+www.4kia.ir&a=content.q&lang=fa&adv=0&print=0&node_id=&rss=&single=0

http://shahid-jafari.ir/?com=search&opr=normal&as=1&search=%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%B3%D8%A7%D8%B2+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%88+%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%81%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A7+www.4kia.ir

http://www.digikala.com/Search?q=%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%20%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84%20%D9%88%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84%20%D9%81%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A7%20www%204kia%20ir

https://shaparak.ir/search?keyword=%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%B3%D8%A7%D8%B2+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%88+%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%81%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A7+www.4kia.ir&yt0=%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88

https://www.zarinpal.com/blog/?s=%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%B3%D8%A7%D8%B2+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%88+%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%81%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A7+www.4kia.ir

http://medu.ir/portal/home.php?ocode=100010876&block=news-grid&search&q=%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%20%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84%20%D9%88%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84%20%D9%81%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A7%20www.4kia.ir

http://www.rightel.ir/search?searchQuery=%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%B3%D8%A7%D8%B2+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%88+%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%81%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A7+www.4kia.ir

http://www.mci.ir/search?p_p_id=3&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_3_struts_action=%2Fsearch%2Fsearch&_3_redirect=%2F&_3_keywords=%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%B3%D8%A7%D8%B2+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%88+%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%81%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A7+www.4kia.ir&_3_groupId=10124&x=0&y=0

https://irancell.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=Search&CategoryID=b6cbcce5-2b44-4bd5-af11-687987708781&LayoutID=00803406-c1d7-450f-bf1b-15398327e3df&SearchText=%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%20%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84%20%D9%88%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84%20%D9%81%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A7%20www.4kia.ir

http://whois.nic.ir/WHOIS?name=%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%B3%D8%A7%D8%B2+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%88+%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%81%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A7+www.4kia.ir


زلزله

لینک فایل های مناسب369تحقیق آماده در مورد مثنوی معنوی

تحقیقی کامل در مورد مثنوی معنوی با رعایت اصول تحقیقاتی و نگارشی

کلیه مطالب برگرفته از منابع و کتب معروف و شاخص در این زمینه است و در مقاله به طور دقیق ذکر شده است

تحقیق در قالب فایل word ، با قابلیت ویرایش ارائه می شود

در بخشی از تحقیق می خوانیم :

   مثنوی کتابی است پر مغز و با اهمیت که شاید با توجه به موارد موجود در آن هر کسی را از هر جایگاهی به سوی جذب کند و باعث شیفتگی شخص به حضرت مولانا یا خود کتاب گردد . با نظر به مجموع کتاب مثنوی با اطمینان تمام می توان گفت : که این کتاب واقعیات و حقایق زیاد و عمیق را در بردارد و جلال الدین توانسته است آنها را با هماهنگی اندیشه و هیجان قلب دریافت کند و در قالب الفاظ شعری که گاهی عدم گنجایش آنها کاملا نمودار است بیان کند .
http://s8.picofile.com/file/8301824826/27_11_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8301824834/27_12_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8301824842/27_13_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8301824850/27_14_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8301824868/27_15_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8301824876/27_16_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8301824892/27_17_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8301824900/27_18_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8301824926/27_19_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8301824942/27_20_.rar.html


زلزله

لینک فایل های مناسب364


نرم افزار فوق العاده ANT Black


نرم افزار ANTBlack یک نرم افزار فوق العاده برای تعمیرکاران موبایل و تبلت همچنین کاربران خانگی و همه افراد می باشد.

در این نرم افزار تعداد زیادی از کرک باکسهای معروف برای سرویس دهی و تعمیر گوشیهای سامسونگ نوکیا هوآوی چینی ایسوس الجی و ... جمع آوری شده است که شما را از خرید این باکسها بی نیاز میکند.

-این نرم افزار کاملا تست شده است و 100% کارایی دارد.

همچنین تعدادی آموزش کمیاب برای رفع مشکل FRP (مشکل درخواست وارد کردن اکانت گوگل بعد از بازیابی به تنظیمات کارخانه و یا فلش) انواع برند ها در این نرم افزار قرار دارد که تهیه این نرم افزار و آموزش ها هزینه ی بسیار زیادی برای شما دارد.

*ابزار های FRP موجود در این نرم افزار:

-نرم افزار فوق العاده حل مشکل FRP کل گوشیهای سامسونگ.

-نرم افزار حل مشکل FRP در گوشیهای موتورولا.

-نرم افزار جداگانه حل مشکل FRP برای تمام برند ها.

-نرم افزار حل مشکل FRP در گوشیهای الجی و اچ تی سی.

http://s8.picofile.com/file/8301824676/27_1_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8301824684/27_2_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8301824692/27_3_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8301824700/27_4_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8301824718/27_5_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8301824726/27_6_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8301824742/27_7_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8301824750/27_8_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8301824776/27_9_.rar.html
زلزله

لینک فایل های مناسب360پروژه پاورپوینت اینترنت اشیا (IOT )

پایان نامه بصورت فایل قابل ویرایش پاورپوینت(pptx) در 224 اسلاید و فایل WORD برای رشته کامپیوتر در پایین همین صفحه قابل دانلود میباشد. شایسته یادآوری است که پروژه از ابتدا تا آخر ویرایش وتنظیم , سکشن بندی (section) ، و فهرست گذاری کامل شده وآماده تحویل یا کپی برداری از مطالب مفید آن است.این پروژه یک پژوهش کامل در مورد اینترت اشیا میباشد و در 7 فصل تنظیم شده است.این پایان نامه با معرفی اینترنت اشیاء به تحقیق در موضوع و زوایای مختلف آن پرداخته , و برای رشته کامپیوتر و مدیریت و IT مناسب است.شما میتوانید فهرست مطالب پروژه را در ادامه مشاهده نمایید.
http://s8.picofile.com/file/8299641450/26_51_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8299641484/26_52_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8299641492/26_53_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8299641518/26_54_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8299641526/26_55_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8299641542/26_56_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8299641550/26_57_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8299641568/26_58_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8299641576/26_59_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8299641592/26_60_.rar.html


زلزله

لینک فایل های مناسب6001

لینک فایل های مناسب5025

لینک فایل های مناسب382تحقیق ازدواج و فرزند آوری از دیدگاه دین اسلام+پاروپوینت کامل+مقاله 2 ستونه


این تحقیق بصورت Word و با موضوع ازدواج و فرزند آوری از دیدگاه دین اسلام انجام گرفته است.تحقیق برای تمامی رشته ها و درس دانش خانواده و جمعیت مناسب است و در 30 صفحه می باشد. به همراه تحقیق یک پاورپوینت 25 اسلایدی کامل و زیبا تقدیم میشود که می توانید برای ارایه تحقیق استفاده نمایید و در ضمن یک نسخه از تحقیق نیز بصورت مقاله 2 ستونه و طبق روشهای علمی مقاله نویسی آماده شده (فونت 12 در 23 صفحه )و به همراه فایل رایگان در اختیار شما قرار میگیرد. تحقیق دارای منابع واقعی و معتبر میاشد.می توانید این تحقیق کامل  و با ارزش را  آماده تحویل از پایین همین صفحه دانلود نمایید.

چکیده

در مجموع این مقاله پیرامون ازدواج و مسائل آن است. در ابتدا با اهمیّت و تعاریف مسئله ازدواج شروع می‌شود. با آیات و روایات ادامه پیدا می‌کند.هدف از این تحقیق بیان اهمیت و جایگاه سنت زیبای ازدواج از دیدگاه دین اسلام می باشد و در ادامه به بررسی دیدگاه اسلام در مورد فرزند آوری و تولید نسل پرداخته می شود.

http://s8.picofile.com/file/8301825242/27_41_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8301825268/27_42_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8301825276/27_43_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8301825292/27_44_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8301825300/27_45_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8301825326/27_46_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8301825342/27_47_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8301825350/27_48_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8301825376/27_49_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8301825384/27_50_.rar.htmlزلزله

لینک فایل های مناسب377دانلود آموزش صفر تا صدتعمیرات خودو پراید)(شامل22 فایل +نرم افزار اندروید)


آیا میخواهید مکانیک خودروی خود باشید؟؟؟
برنامه بسیار ضروری و کاربردی برای دارندگان خودروی پراید و حتی خودروهای دیگر
در این برنامه عیب یابی و رفع عیب های متداول در خودروی شما هم بصورت متن و تصویر و هم بصورت فیلم آموزش داده شده است.
آموزش های کاملا رسا و آسان برای شما که میخواهید خودروی خود را تست و تعمیر کنید.
برنامه شامل فیلم های کم حجم و با کیفیت با قابلیت دانلود و یا پخش آنلاین می باشد.
آموزش تصویری چگونگی تعویض تسمه ی دینام پراید دوگانه سوز
برای غیر فعال کردن سیستم ایموبلایزر ۲ چیز مورد نیاز است
ایموبلایزر چیست و چگونه کار می‌کند؟
طرز کار رینگهای مختلف
عیب یابی در دیفرانسیل و پلوس
چگونه تسمه تایم را تعویض کنیم؟
چگونه روغن سوزی خودرو را تشخیص دهیم؟
رینگ پیستون چیست؟
تست تشخیص کلاچ
مراحل تعویض سپرhttp://s8.picofile.com/file/8301825092/27_31_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8301825100/27_32_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8301825126/27_33_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8301825134/27_34_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8301825142/27_35_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8301825150/27_36_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8301825176/27_37_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8301825184/27_38_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8301825200/27_39_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8301825234/27_40_.rar.html
زلزله

لینک فایل های مناسب372درس تفکر سیستمی در مدیریت خانه پودمان مدیریت اقتصادی و برنامه ریزی خانه

فهرست تحقیق نقش و تاثیر تفکر سیستمی در مدیریت خانه:

مقدمه

سوابق تحقیق

متن تحقیق

نتیجه گیری

پیشنهادات

منابع و ماخذ

مقدمه

متاسفانه انسانها امروز، علی‌رغم داشتن اختیار و آگاهی، به درستی یکدیگر را درک نمی‌کنند. در بسیاری موارد خود ما، دیگران را به سوء‌نیت متهم می‌کنیم که این امر ریشه در سوء فهم دارد و ریشه این سوء مفاهمه را نیز باید در فقدان بنیانهای مشترک برای «ما» شدن جست؛ در صورتی که جامعه ما نیازمند «تفاهم» است و تفاهم نیازمند ابزار است، ما باید تلاش کنیم که ابزار مفاهمه تولید کنیم، تا به این وسیله به یکدیگر پیوند بخوریم. امروز دانش بشر به طور عمده بر مبنای عقل جزءنگر شکل گرفته است و همین مساله قدرت درک بسیاری از مسائل را از او سلب کرده است. همچنین این موضوع «مفاهمه» را نیز مشکل کرده است، به دلیل اینکه با عقل جزءنگر، نمی‌توان ابزار مفاهمه تولید کرد.در این شرایط است که تفکر سیستمی می‌تواند راه جدیدی پیش روی ما بگشاید.تفکر سیستمی، فرآیند شناخت مبتنی بر تحلیل (تجزیه) و ترکیب در جهت دستیابی به درک کامل و جامع یک موضوع در محیط پیرامون خویش است.
http://s8.picofile.com/file/8301824968/27_21_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8301824976/27_22_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8301824984/27_23_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8302312084/27_24_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8301825000/27_25_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8301825026/27_26_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8301825034/27_27_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8301825042/27_28_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8301825050/27_29_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8301825084/27_30_.rar.html


زلزله

لینک فایل های مناسب6005
طراحی سایت www.webcoweb.com:https://hamyarwp.com/index.php?cx=010535692155378969963%3Ab4iez94vnqa&cof=FORID%3A10&ie=UTF-8&s=%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C+%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA+www.webcoweb.com&q=%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C+%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA+www.webcoweb.com&button=

http://meghdadit.com/productlist/cs.true/s.%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-www.webcoweb.com/

https://www.rtl-theme.com/?s=%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C+%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA+www.webcoweb.com

http://gadgetnews.ir/?s=%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C+%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA+www.webcoweb.com

http://parsfootball.com/?s=%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C+%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA+www.webcoweb.com&do=

http://www.shopkeeper.ir/?s=%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C+%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA+www.webcoweb.com

https://zhaket.com/?_sf_s=%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C+%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA+www.webcoweb.com&post_type=product

http://www.digibyte.ir/?s=%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C+%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA+www.webcoweb.com&tproduct=1

http://donyacomputer.com/find/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20www.webcoweb.com?fa=%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20www.webcoweb.com&en=%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20www.webcoweb.com&tags=%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20www.webcoweb.com&keys=%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20www.webcoweb.com&field_product_category_tid=

http://ghanongostar.com/%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88?searchword=%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20www.webcoweb.com&searchphrase=all


زلزله

لینک فایل های مناسب6011

لینک فایل های مناسب6006

لینک فایل های مناسب6017

لینک فایل های مناسب6016

لینک فایل های مناسب387کامل ترین پروژه آموزش تایپوگرافی در ایران


امروز برای شما عزیزان آموزش تایپوگرافی فارسی سایه زدن به حروف و خطوط خمیده رو قرار دادیم که بصورت اختصاصی توسط تیم آموزشی ما ضبط شده تا روش های صحیح تایپوگرافی فارسی سایه زدن به حروف و خطوط خمیده ی انواع فونت ها رو به شما آموزش بدیم .

آنچه در این آموزش می بینید:

۱_آموزش تایپوگرافی کامل فونت زیبای نستعلیق به زبان فارسی با توضیح کامل که به تمام روشهایی که امکانش هست سایه میزنیم و بهتون یاد میدیم که چطور سایر حروف روهم سایه بزنید . پس از اون روی بک گراند کار می کنیم و ...

۲_آموزش کامل تایپوگرافی فونت زیبای ثلث

۳_آموزش کامل تایپوگرافی فونت زیبای معلا

دوستان عزیز دقت کنید که تصاویر زیر مربوط به آموزش هست و فقط یکی از چند روش سایه زدن هست . شما در طول آموزش می بینید که انواع مختلف سایه ها رو روی هر حرف میزنیم .

و در نهایت شما عزیزان می تونید با این آموزش تمام حروف تمامی فونتها رو به راحتی سایه بزنید و آثار خودتون رو خلق کنید
http://s8.picofile.com/file/8301825400/27_51_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8301825418/27_52_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8301825426/27_53_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8301825442/27_54_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8301825476/27_55_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8301825484/27_56_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8301825500/27_57_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8301825526/27_58_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8301825542/27_59_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8301825550/27_60_.rar.htmlزلزله

لینک فایل های مناسب6019

همکاری در فروش فایلهای فورکیا558

شيوه هاي ساخت و تزئين قلمدان

شيوه هاي ساخت و تزئين قلمدانمقدمهدر مقوله هنرشناسي اولين سوالي كه مطرح مي شود اين است كه هنر چيست ؟!
البته مسلم است كه نمي توان تعريف مانع و جامعي كه دربرگيرنده تماميت اين واژه باشد ارائه نمود و علت اصلي عدم توانمندي ، همان تنوع و تكثري است كه در سرتاسر اين واژه سايه افكنده است. تنوع سليقه ها و تكثر نظرها و عقايد از سويي و رفع نيازهاي مادي و معنوي از سوي ديگر باعث گرديد كه هنر در قالبها، گونه ها ،

, ,

نور در گرافيك

نور در گرافيكتوضیحاتدر عصر حاضر از انوع طراحي نوري براي ايجاد روشنايي روزمره استفاده مي شود كه قسمتي از اين طراحي نوري در اختيار طراحان گرافيك قرار گرفته است.

امروزه نور در زمنيه ي گرافيك چنان تنوعي يافته است كه كمتر كسي را مي توان يافت كه براي تبليغات محيطي از نور پردازي استفاده نكرده باشد. اما طراحان زيادي هستند كه تجربه و آگاهي لازم را در مورد خصوصيات و ويژگي هاي نور ندارند. اين مسئله باعث مي

,

دانلودرایگان فیلم اموزشی خیاطی

دانلودرایگان فیلم اموزشی خیاطیاموزش دوخت
لباس مجلسی
دکلته زیبا
ب سادگی وشیک

محصول خریداری شده خود را انتخاب کنید و برروی خرید محصول انتخابی کلیک کنید . بعد از خرید موفق ، رسید خرید به همراه لینک دانلود محصول خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

…جزئیات بیشتر / دانلود

دانلودرایگان فیلم اموزش درست کردن ژله(گل رز باز)

دانلودرایگان فیلم اموزش درست کردن ژله(گل رز باز)خواص ژله از زیبایی تا استخوان سازی!
خواص ژله را بر اساس علم تغذیه در این بخش می خوانید که در رابطه با خواص ژله برای استخوان سازی و رشد کودکان در کنار رابطه ی ژله با چاقی اطلاعاتی مفید در اختیار شما قرار خواهد داد. ژله از ماده ای به نام ژلاتین تهیه می شود که این ماده حاوی پروتئین است و مصرف این ماده غذایی حاوی پروتئین و آمینواسید نقش موثری در استخوان

بررسي تاثير ورزش بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

بررسي تاثير ورزش بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزانعنوان پایان نامه: بررسي تاثير ورزش بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان(همراه با پرسشنامه و کار آماری)پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: ۸۰
شرح مختصر:
اين پژوهش با هدف بررسي تاثير ورزش بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر انجام گرفته است. اين تحقيق از نوع كاربردي و به روش توصيفي-استنباطي انجام شده است. جامعه آماری در این پژوهش كليه دانش

, , , , ,

تعیین رابطه بین سبک‌های دلبستگی و جهت ‌گیری زندگی با رضایت از زندگی در بین دانشجویان

تعیین رابطه بین سبک‌های دلبستگی و جهت ‌گیری زندگی با رضایت از زندگی در بین دانشجویانعنوان پایان نامه: تعیین رابطه بین سبک‌های دلبستگی و جهت ‌گیری زندگی با رضایت از زندگی در بین دانشجویان (همراه با پرسشنامه و کار آماری)پايان نامه برای دريافت درجه کارشناسی ارشد
فرمت فایل: word
تعداد صفحات:
شرح مختصر:
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبک‌های دلبستگی و جهت‌گیری زندگی با رضایت از ز

, , , , , ,

راهنمای تعمیرات چاپگرHP laserjet color 2600n

راهنمای تعمیرات چاپگرHP laserjet color 2600nراهنمای تعمیرات چاپگرHP laserjet color 2600nاین فایل دارای ۲۹۰ صفحه به زبان انگلیسی جهت اموزش قطعات ،عیب یابی و بررسی مشکلات چاپگر  هم چنین نحوه رفع عیب و نحوه باز و بست کردن آن را به صورت شفاف و کامل توضیح میدهد.
 
 لینک دانلود تا دو روز فعال می ماند. پس از آن می بایست مجددا خرید فرمائید.
 
 
این فایل جهت راهنمایی تعمیرکاران و ب

, ,

دانلود کتاب فارسی آموزش تعمیر لوازم خانگی به صورت تصویری و کامل

دانلود کتاب فارسی آموزش تعمیر لوازم خانگی به صورت تصویری و کاملامروزه در هر خانه ای که بروید به صورت خواسته یا ناخواسته با وسایل برقی موجود در خانه برخورد خواهید کرد . از آنجا که ماهیت وسایل برقی اینطور می باشد که بعد از مدتی حال به دلایل مختلف مثلنوسانات برق یا فرسودگی قطعات از کار می افتند و خراب می شوند.

آموزش تعمیر لوازم برقی و خانگی

 
اما این خراب شدگی ممکن است از باز شدن یک پیچ یا سو

, , , , , ,

دانلود پاورپوینت و فایل ورد مقاله کامل درباره روتر Router

دانلود پاورپوینت و فایل ورد مقاله کامل درباره روتر Routerروتر يكي از دستگاه هاي شبكه اي مهم و حياتي است كه از آن درشبكه هاي LAN و WAN استفاده مي گردد . روترها تاكنون در مدل هاي متفاوت و با معماريمختلف طراحي ، توليد و عرضه شده اند . در اين مطلب با عناصر اصلي داخلي يك روترآشنا خواهيم شد . پردازنده CPU : پردازنده مسئوليت اجراي دستورالعمل ها در سيستم عامل را برعهده دارد . مقداردهياوليه سيستم ، عمليات

,

بررسي و ارزيابي تاثير هوش فرهنگي بر اثربخشي کارکنان

بررسي و ارزيابي تاثير هوش فرهنگي بر اثربخشي کارکنانعنوان پایان نامه: بررسي و ارزيابي تاثير هوش فرهنگي بر اثربخشي کارکنان(همراه با پرسشنامه و کار آماری)پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسي-رشته مديريت صنعتي
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: ۱۱۹
شرح مختصر:
محيط متلاطم امروز روند رو به رشدي را در سازمانها براي بالابردن اثربخشي کارکنان و تاثيرپذيري آن با هوش فرهنگي ايجاد نموده است. امروزه سازمانها بدنبال افراد

, , , ,زلزله

همکاری در فروش فایلهای فورکیا556

ارزیابی عملکرد کارکنان در ارتباط با CRM (مدیریت ارتباط با مشتری) از دیدگاه مشتریان

ارزیابی عملکرد کارکنان در ارتباط با CRM (مدیریت ارتباط با مشتری) از دیدگاه مشتریانعنوان پایان نامه: ارزیابی عملکرد کارکنان در ارتباط با CRM (مدیریت ارتباط با مشتری) از دیدگاه مشتریان(همراه با پرسشنامه و کار آماری)پایان نامه کارشناسی – رشته‌ی مدیریت بازرگانی
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: ۱۷۹
شرح مختصر:
پژوهش حاضر به بررسی و ارزیابی عملکرد کارکنان از دیدگاه مشتریان سازمان‌های خصوصی، دولتی ،

, , , , , , , , , ,

يارانه و تاثير آن بر زندگي مردم

يارانه و تاثير آن بر زندگي مردمعنوان پایان نامه: يارانه و تاثير آن بر زندگي مردمفرمت فایل: word
تعداد صفحات: ۱۰۲
شرح مختصر:
يارانه يكي از ابزارهاي رايج دولت ها براي حمايت از گروه هاي خاص است كه با اهداف مختلف اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي صورت مي­گيرد.
پژوهش حاضر به بررسي يارانه ها در زندگي مردم و نظريات اقتصاددان هاي ايران و جهان در مورد آن مي پردازد.در اين پژوهش تاثير يارانه بر قيمت را بر

, , , ,

بررسي عوامل موثر بر انگيزش نيروي انساني با استفاده از نظريه نيازهاي آشكار موري

بررسي عوامل موثر بر انگيزش نيروي انساني با استفاده از نظريه نيازهاي آشكار موريعنوان پایان نامه: بررسي عوامل موثر بر انگيزش نيروي انساني با استفاده از نظريه نيازهاي آشكار موري(همراه با پرسشنامه و کار آماری)گروه علوم انسانی- پروژه کارشناسی رشته ی مدیریت بازرگانی
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: ۱۷۸
شرح مختصر:
هدف نهايي تمام فعاليت هاي بشر در عرصه هاي مختلف ، برخورداري و بهره گيري انسان از مواهب طبيعي اس

, , , , , , , , , , , , , ,

بررسی سبک های رهبری در شهرداری

بررسی سبک های رهبری در شهرداریعنوان پایان نامه: بررسی سبک های رهبری در شهرداری(همراه با پرسشنامه و کار آماری)فرمت فایل: word
تعداد صفحات: ۱۱۳
شرح مختصر:
هدف پژوهش حاضر بررسی سبک های رهبری در شهرداری … می­باشد. در چارچوب نظری پژوهش حاضر به منظور تعیین سبک رهبری سازمانی از ۵ بعد تمرکز، پیچیدگی، رسمیّت، حیطه نظارت، یکپارچگی (انسجام) استفاده گردیده است. اين تحقيق از نوع كاربردي و به روش توصيفي-ا

, , , , , , , , ,

تاثير تحليل عملکرد نيروی انسانی بر فرآيند ارتقاء کارايی و افزايش بهره‌وری سازمان

تاثير تحليل عملکرد نيروی انسانی بر فرآيند ارتقاء کارايی و افزايش بهره‌وری سازمانعنوان پایان نامه: تاثير تحليل عملکرد نيروی انسانی بر فرآيند ارتقاء کارايی و افزايش بهره‌وری سازمان(همراه با پرسشنامه و کار آماری)فرمت فایل: word
تعداد صفحات: ۱۲۴
شرح مختصر:
تحليل عملکرد نيروي انساني و فرآيند ارتقاء کارايي ابزاري است که سازمان‌ها و نيروي‌انساني را در شناخت از نحوه‌ي عملکرد ياري مي&zw

, , , , , ,

AlphaControls v10.20 for D5-D10 with Premium Skins Key

AlphaControls v10.20 for D5-D10 with Premium Skins KeyAlphaControls – a set of common and some unique components that support skins (AlphaSkins), as well as having some additional features. All skin elements can have their own properties for advanced drawing the gradient, realistic framework, semi-transparent and blurry shadows. Graphics functions produce all the calculations and drawing in real-t

,

نگرش کارمندان دانشگاه پیام نور نسبت به اجرای نظام s5 و سیستم مدیریت دانش در دانشگاه

نگرش کارمندان دانشگاه پیام نور نسبت به اجرای نظام s5 و سیستم مدیریت دانش در دانشگاهعنوان پایان نامه: نگرش کارمندان دانشگاه پیام نور نسبت به اجرای نظام s5 و سیستم مدیریت دانش در دانشگاه( همراه با پرسشنامه و کار آماری)فرمت فایل: word
تعداد صفحات: ۱۱۴
شرح مختصر:
مساله را در یک تعریف کلی می توان به شیوه های زیر تعریف کرد:
۱٫ وضعیتی که بیانگر فاصله بین واقعیت موجود با وضعیت مطلوب است.
۲٫ مساله مانعی اس

, , , , , , , , ,

بررسي خلاقیت و نوآوری در سازمان در بين كاركنان سازمان

بررسي خلاقیت و نوآوری در سازمان در بين كاركنان سازمانعنوان پایان نامه: بررسي خلاقیت و نوآوری در سازمان در بين كاركنان سازمان سازمان میراث فرهنگی(همراه با پرسشنامه و کار آماری)فرمت فایل: word
تعداد صفحات:
شرح مختصر:
اين پژوهش به تشريح مفاهيم و مباني بین خلاقيت،فرهنگ و نوآوري در سازمان مي‌پردازد. تعاريف مختلفي از خلاقيت ارائه مي‌شوند و از ديدگاه روانشناسي و سازماني مورد بررسي قرار مي گيرند

, , , , , , , , , ,

دانلود آموزش راههای کسب درآمد از اینستاگرام

دانلود آموزش راههای کسب درآمد از اینستاگرامدر اين دوره مي توانيد اصول پولسازي در اينستاگرام را يادگرفته و بيزنس خود را آغاز كنيد . اينستاگرام به دليل محبوبيت بين مخاطبان،به طور دائم مورد بازديد قرار ميگيرد اما براي راه اندازي كسب و كارتان در اين شبكه اجتماعي بايد مهارت هاي لازم را بياموزيد. فوت و فن هايي كه بازديد كنندگان پيج شما را به شدت افزايش مي دهد و نيز اصول جذب مشتري در اين شبكه از نكات بسي

بررسي تاثير صنايع دستي در توسعه اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي

بررسي تاثير صنايع دستي در توسعه اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگيعنوان پایان نامه: بررسي تاثير صنايع دستي در توسعه اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي(همراه با پرسشنامه و کار آماری)پایان‌نامه جهت أخذ درجه کارشناسی-رشته مدیریت-جهانگردي
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: ۸۱
شرح مختصر:
هدف از اين تحقيق بررسی تاثیر صنایع دستی بر رشد و توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، همچنین بررسی و کشف راهکارهای جدید برای مسئولین جه

, , , , ,


زلزله

همکاری در فروش فایلهای فورکیا555

بررسی تاثیر هوش عاطفی بر سبک های مدیریت

بررسی تاثیر هوش عاطفی بر سبک های مدیریتعنوان پایان نامه: بررسی تاثیر هوش عاطفی بر سبک های مدیریت(همراه با پرسشنامه و کار آماری)فرمت فایل: word
تعداد صفحات: ۱۷۷
شرح مختصر: هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش عاطفی و بهره وری فردی و سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش بود. روش انجام پژوهش توصیفی، از نوع همبستگی و جامعه­ آماری شامل کلیه ­ی کارکنان آموزش و پرورش  بود که به صورت رسمی یا

, , , ,

بررسي رتبه بندي انواع تعهد سازماني ( عاطفي ،‌هنجاري و مستمر ) در بين كارمندان

بررسي رتبه بندي انواع تعهد سازماني ( عاطفي ،‌هنجاري و مستمر ) در بين كارمندانعنوان پایان نامه: بررسي رتبه بندي انواع تعهد سازماني ( عاطفي ،‌هنجاري و مستمر ) در بين كارمندان(همراه با پرسشنامه و کار آماری)پايان نامه براي دريافت مدرک کارشناسي-رشته مديريت دولتي
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: ۱۱۵
شرح مختصر: هدف اصلي اين پژوهش بررسي رتبه بندي انواع تعهد سازماني (عاطفي ،‌هنجاري و مستمر) در بين كا

, , , , , ,

بررسي رفتار كارآفرينانه منابع انساني در سازمان ميراث فرهنگي

بررسي رفتار كارآفرينانه منابع انساني در سازمان ميراث فرهنگيعنوان پایان نامه: بررسي رفتار كارآفرينانه منابع انساني در سازمان ميراث فرهنگي(همراه با پرسشنامه و کار آماری)پایان‌نامه جهت أخذ درجه کارشناسی-رشته مدیریت جهانگردي
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: ۱۱۳
شرح مختصر:
هدف اين تحقيق بررسي رفتار كارآفرينانه منابع انساني در سازمان ميراث فرهنگي شهرستان .. مي­باشد. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاﺳﺎس ﻫﺪف، از ﻧﻮع ﭘﮋ

, , , ,

ارائه مدل يا الگويي کاربردي براي تصميم گيري در امر توسعه محصول جديد

ارائه مدل يا الگويي کاربردي براي تصميم گيري در امر توسعه محصول جديدعنوان پایان نامه: ارائه مدل يا الگويي کاربردي براي تصميم گيري در امر توسعه محصول جديد( همراه با پرسشنامه و کار آماری)پايان نامه براي دريافت مدرک کارشناسي-رشته مديريت بازرگاني
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: ۱۲۹
شرح مختصر:
هدف از انجام اين پژوهش ، ارائه مدل يا الگويي کاربردي براي تصميم گيري در امر توسعه محصول جديد در شرکت گرانيت…مي&s

, , , , , , , ,

بررسي تاثير عدالت سازماني بر رفتار شهروند سازماني

بررسي تاثير عدالت سازماني بر رفتار شهروند سازمانيعنوان پایان نامه: بررسي تاثير عدالت سازماني بر رفتار شهروند سازماني( همراه با پرسشنامه و کار آماری)پایان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي-رشته مديريت دولتي
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: ۱۲۱
شرح مختصر:
هدف از انجام اين پروژه بررسي رابطه بين عدالت سازماني و رفتار شهروند سازماني در شهرداري… مي باشد. با توجه به موضوع و اهداف مورد بررسي در اين پژوهش از روش تو

, , , , , ,

بررسی عوامل تأثیرگذار بر واردات کالا در بازرگانان اتاق بازرگانی

بررسی عوامل تأثیرگذار بر واردات کالا در بازرگانان اتاق بازرگانیعنوان پایان نامه: بررسی عوامل تأثیرگذار بر واردات کالا در بازرگانان اتاق بازرگانی(همراه با پرسشنامه و کار آماری)فرمت فایل: word
تعداد صفحات: ۱۴۳
شرح مختصر:
هدف این تحقیق بررسی عوامل اثرگذار بر واردات کالا می باشد. در فصل اول کلیات تحقیق را مورد بررسی قرار دادیم. در این فصل به بیان مسئله ، اهداف تحقیق ، فرضیات و تعارف اصلاحات و واژه ها

, , , , ,

نقش رضايت جنسي بر ميزان رضايت زناشويي دانشجويان متاهل

نقش رضايت جنسي بر ميزان رضايت زناشويي دانشجويان متاهلعنوان پایان نامه: نقش رضايت جنسي بر ميزان رضايت زناشويي دانشجويان متاهل دانشگاه پيام نور(همراه با پرسشنامه و کار آماری)پایان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي-رشته روانشناسی عمومی
فرمت فایل: word
تعداد صفحات:
شرح مختصر:
هدف از پژوهش حاضر بررسي تاثير نقش رضايت جنسي بر ميزان رضايت زناشويي دانشجويان متاهل دانشگاه پيام نور…مي باشد. اين تحقيق از لحاظ هدف

, , , , ,

بررسی رابطه بین هوش معنوی و اعتیاد به اینترنت

بررسی رابطه بین هوش معنوی و اعتیاد به اینترنتعنوان پایان نامه: بررسی رابطه بین هوش معنوی و اعتیاد به اینترنت(همراه با پرسشنامه و کار آماری)پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسی-رشته روانشناسي
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: ۱۱۴
شرح مختصر:
هدف تحقيق حاضر بررسی رابطه بین هوش معنوی و اعتیاد به اینترنت (مورد مطالعه: دانش آموزان مقطع دبيرستان هاي تيزهوشان استان قم) مي باشد. تعداد ۱۰۰ نفر به عنوان حجم نمونه

, , , , ,

بررسي رابطه پرخاشگري و انگيزه پيشرفت تحصيلي

بررسي رابطه پرخاشگري و انگيزه پيشرفت تحصيليعنوان پایان نامه: بررسي رابطه پرخاشگري و انگيزه پيشرفت تحصيلي(همراه با پرسشنامه و کار آماری)پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي-رشته روانشناسي عمومي
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: ۱۰۹
شرح مختصر:
هدف از تحقيق حاضر ، تعيين ارتباط پرخاشگري و انگيزه پيشرفت تحصيلي در بين دانش آموزان دختر مقطع دوره راهنمايي شهر… است. اين تحقيق از لحاظ هدف کاربردي و از لحاظ روش

, , , , , , ,

فیلم آموزشی نحوه شماره‌گذاری خودکار تیترها، جدول‌ها، شکل‌ها و رابطه‌ها در نرم‌افزار Microsoft word

فیلم آموزشی نحوه شماره‌گذاری خودکار تیترها، جدول‌ها، شکل‌ها و رابطه‌ها در نرم‌افزار Microsoft wordدر نگارش یک پروژه یا پایان نامه با توجه به اصلاحات یا تغییراتی که ممکن است در تعداد فصول، جابجایی فصول یا کم و زیاد کردن جدول ها، شکل ها و رابطه ها ایجاد شود، درصورتی که شماره گذاری آنها به صورت خودکار انجام نگیرد موجب صرف زمان بسیاری برای اصلاح شماره موارد یادشده خواهد شد. در این آموزش ویدئویی نحوه ش


زلزله

همکاری در فروش فایلهای فورکیا557

بررسی مقایسه هوش هیجانی در فرزندان اول و فرزندان آخر خانواده

بررسی مقایسه هوش هیجانی در فرزندان اول و فرزندان آخر خانوادهعنوان پایان نامه: بررسی مقایسه هوش هیجانی در فرزندان اول و فرزندان آخر خانوادهپایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسي رشته علوم تربيتي-گرايش مديريت و برنامه ريزي آموزشي
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: ۱۴۹
شرح مختصر:
پژوهش حاضر به صورت همبستگی با هدف بررسی مقایسه هوش هیجانی در فرزندان اول و فرزندان آخر خانواده انجام شده است. جهت دستیابی به هدف ۶۰ نف

, , , , , , , ,

بررسی رابطه اشتغال مادران با شیوه های تربیتی فرزندان

بررسی رابطه اشتغال مادران با شیوه های تربیتی فرزندانعنوان پایان نامه: بررسی رابطه اشتغال مادران با شیوه های تربیتی فرزندانپایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی رشته علوم اجتماعی ( گرایش پژوهشگری )
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: ۲۱۰
شرح مختصر:
هدف از این مطالعه تعیین رابطه اشتغال مادر و سبک های فرزند پروری دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان  می باشد . این پژوهش یک مطالعه توصیفی و از نوع پیمایشی است که د

, , , , , , , , ,

بررسي اثرات مؤلفه‌هاي کيفيت زندگي کاري (WLQ) بر کيفيت تصميم‌هاي استراتژيک در سازمان آموزش وپرورش تهران

بررسي اثرات مؤلفه‌هاي کيفيت زندگي کاري (WLQ) بر کيفيت تصميم‌هاي استراتژيک در سازمان آموزش وپرورش تهرانعنوان پایان نامه: بررسي اثرات مؤلفه‌هاي کيفيت زندگي کاري (WLQ) بر کيفيت تصميم‌هاي استراتژيک در سازمان آموزش و پرورش تهران(همراه با پرسشنامه)فرمت فایل: word
تعداد صفحات: ۹۶
شرح مختصر:
هدف ازپژوهش حاضر، بررسي اثرات مؤلفه‌هاي کيفيت زندگي کاري (WLQ) بر کيفيت تصميم‌هاي استراتژيک در

, , , , , , , ,

بررسي و ارزيابي عوامل اثرگذار بر تصميم گيري جهت صادرات به بازارهاي بين المللي

بررسي و ارزيابي عوامل اثرگذار بر تصميم گيري جهت صادرات به بازارهاي بين الملليعنوان پایان نامه: بررسي و ارزيابي عوامل اثرگذار بر تصميم گيري جهت صادرات به بازارهاي بين الملليپایان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي رشته مديريت بازرگاني(همراه با پرسشنامه و کار آماری)
 فرمت فایل: word
تعداد صفحات: ۱۹۸
شرح مختصر: هدف از این پژوهش بررسي و ارزيابي عوامل اثرگذار بر تصميم گيري جهت صادرات به بازارهاي بين الملل

, , , , , , ,

بررسي كيفيت خدمات خرده فروشي از ديدگاه مشتريان فروشگاه هاي زنجيره اي

بررسي كيفيت خدمات خرده فروشي از ديدگاه مشتريان فروشگاه هاي زنجيره ايعنوان پایان نامه: بررسي كيفيت خدمات خرده فروشي از ديدگاه مشتريان فروشگاه هاي زنجيره­اي(همراه با پرسشنامه و کار آماری)پایان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي رشته مدیریت بازرگانی
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: ۱۵۰
شرح مختصر:
امروزه افراد در محيطي زندگي مي كنند كه به طور روز افزون به سوي اقتصاد مبتني بر خدمات پيش مي رود. خدمات تنها به خد

, , , , , , ,

رابطه سبك هاي مقابله اي و ذهن آگاهي با سلامت روان دانشجويان

رابطه سبك هاي مقابله اي و ذهن آگاهي با سلامت روان دانشجويانعنوان پایان نامه: رابطه سبك هاي مقابله اي و ذهن آگاهي با سلامت روان دانشجويان(همراه با پرسشنامه و کار آماری)پایان نامه جهت اخذ دوره کارشناسي
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: ۱۵۳
شرح مختصر:
امروز ما نیاز به کمک دیگران داریم که در حال حاضر این وضعیت افسردگی، اضطراب و استرس را بیشتر کرده است. انسان برای آرامش و دور کردن نگرانی‌ها و اضطراب&zw

, , , , , , , ,

بررسي رابطه بین هوش معنوي و سلامت روان در میان دانش آموزان

بررسي رابطه بین هوش معنوي و سلامت روان در میان دانش آموزانعنوان پایان نامه: بررسي رابطه بین هوش معنوي و سلامت روان در میان دانش­ آموزان مقطع سوم دبیرستان هاي دخترانه( همراه با پرسشنامه و کار آماری)فرمت فایل: word
تعداد صفحات: ۱۱۱
شرح مختصر:
پژوهش حاضر به بررسي رابطه بین هوش معنوی و سلامت روان در میان دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان هاي دخترانه  درسال ۱۳۹۲ مي پردازد. هدف از اين پژوهش بررسي ر

, , , , , ,

بررسي نوع نگــرش افراد نسبت به كــالاهاي مـــد وارداتـي

بررسي نوع نگــرش افراد نسبت به كــالاهاي مـــد وارداتـيعنوان پایان نامه: بررسي نوع نگــرش افراد نسبت به كــالاهاي مـــد وارداتـي(همراه با پرسشنامه و کار آماری)پایان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي رشته مديريت بازرگاني
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: ۱۴۸
شرح مختصر:
هدف از این پژوهش بررسی تعيين نوع نگرش افراد نسبت به كالاهاي مد وارداتي در حوزه اتاق بازرگاني است.اين تحقيق از نوع كاربردي و به روش توصيفي-استنب

, , , , , , , , ,

بررسي نقش عدالت مالياتي بر ميزان وصول ماليات از شركت هاي توليدي

بررسي نقش عدالت مالياتي بر ميزان وصول ماليات از شركت هاي توليديعنوان پایان نامه: بررسي نقش عدالت مالياتي بر ميزان وصول ماليات از شركت هاي توليدي(همراه با پرسشنامه و کار آماری)فرمت فایل: word
تعداد صفحات: ۱۷۹
شرح مختصر:
جايگاه ماليات در اقتصاد جامعه ‍‍ نقش بارز آن در تامين درآمد عمومي و تحقق سياستهاي مالي و اقتصادي دولت امري روشن و بي نياز از توضيح و تشريح است. ماليات بر درآمد شركتها يكي از

, , , , , ,

بررسي ارتباط بين ميزان عوارض شهرداري با اعتماد عمومي

بررسي ارتباط بين ميزان عوارض شهرداري با اعتماد عموميعنوان پایان نامه: بررسي ارتباط بين ميزان عوارض شهرداري با اعتماد عمومي(همراه با پررسشنامه و کار آماری)پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسي رشته مديريت بازرگاني
فرمت فایل: word
تعداد صفحات:۱۳۹
شرح مختصر: شهرداری باید به عنوان یک نهاد مستقل و خودکفا قادر به ارائه خدمت به مردم باشد و این امر نیازمند تامین منابع مطمئن و پایدار درآمدی است. اما شهرداری نمی

, , , , ,


زلزله

همکاری در فروش فایلهای فورکیا554

پایان نامه بررسی برقراری فرایند مدیریت ارتباط با مشتری CRM در بانک صادرات ایران

پایان نامه بررسی برقراری فرایند مدیریت ارتباط با مشتری CRM در بانک صادرات ایرانتعداد صفحات : ۱۰۰
فرمت : WORD
حجم فایل : ۱۸ KB
 

فهرست مطالب
 فصل اول :کلیات تحقیق
۱-۱مقدمه …………………………………………………………………………………………………. ۲

۱-۲مساله اصلي تحقيق ……………………………………………………………………….

دانلود مقاله وپروژه اندازه گيري و كنترل كيفيت

دانلود مقاله وپروژه اندازه گيري و كنترل كيفيت
تعداد صفحات : 112
فرمت : WORD
حجم فایل : ۱۹ MB
-تاريخچه اندازه گيري در جهان
سابقه اندازه گيري به عهد باستان باز مي گردد و مي توان آن را به عنوان يكي از قديمي ترين علوم به حساب آورد .
در اوايل قرن ۱۸ جيمز وات (JAMES WATT) مخترع اسكاتلندي پيشنهاد نمود تا دانشمندان جهان دور هم جمع شده يك سيستم جهاني واحد براي اندازه گيريها به وجود آورند . به دنبال اي

دانلود پروژه و مقاله اجزاء عملياتي فرآيند بالندگي سازمان

دانلود پروژه و مقاله اجزاء عملياتي فرآيند بالندگي سازمانتعداد صفحات : 40فرمت : WORD
حجم فایل : ۳۰۹ KB
چكيده
تشخيص سازماني از مهمترين و مشكل ترين عناصر در فرآيند بالندگي سازماني است . مشاور بالندگي سازماني بايد به اهميت اين فرآيند آگاه باشد چون تشخيص راهنماي عمل حل مسأله است. تشخيص ضعيف و يا غير دقيق به برنامة تغيير بي حاصلي منجر مي‌شود. تشخيص درست به مشاور و سازمان امكان مي‌دهد

دانلود مقاله و پروژه انتخاب،‌انتصاب و تغيير مديران

دانلود مقاله و پروژه انتخاب،‌انتصاب و تغيير مديرانتعداد صفحات : 75فرمت : WORD
حجم فایل : ۱۰۲٫۶۲ KB

عنوان صفحه

پيش‌گفتار………………………………………..……………………………………………&hell

دانلود مقاله و پروژه اصول مديريت دولتي

دانلود مقاله و پروژه اصول مديريت دولتيتعداد صفحات : 40فرمت : WORD
حجم فایل : 82.47 KB
اصول مدیریت دولتی
مقدمه
ظهورسازمانهای اجتماعی وگسترش روزافزون انها یکی از خصیصه هایبارز تمدن بشری است . وبه این ترتیب وبا توجه به عوامل گوناگون مکانی و زمانی وویژگیها و نیازهای خاص هر جامعه هر روز بر تکامل وتوسعهاین سازمانها افزوده می شود .بدیهیاست هر سازمان اجتماعی برای نیل به اهدافی طراحی شده و با

دانلود مقاله و پروژه اصول مديريت

دانلود مقاله و پروژه اصول مديريتتعداد صفحات : 37فرمت : WORD
حجم فایل :۴۸٫۴۲ KB
مقدمه :
اين روزها اين تصور كه آنچه مديريت ناميده مي شود يك پديده قرن بيستمي است ، و خاستگاه آن مغرب زمين است ، به خطا در ميان عده اي محل پذيرش پيدا كرده و يا ممكن است زمينه اي براي پذيرش آن وجود داشته باشد . نشانه و شواهد بسياري هست كه نشان ميدهد هردوي اين تصورات مي تواند ناشي از سهل انگاري باشد .
مديريت از اين جهت

دانلود مقاله و پروژه اصول سرپرستي (قاطعيت در مديريت)

دانلود مقاله و پروژه اصول سرپرستي (قاطعيت در مديريت)تعداد صفحات : 43فرمت : WORD
حجم فایل : 40.52 KB
 
پيشگفتار :
تئوري هاي مديريتي به عنوان مجموعه اي متحول و مرتبط با شرايط اقتصادي ـ صنعتي و دگرگونيهاي سياسي ـ اجتماعي همواره به صورت بستري مناسب در ارايه روشهاي كابردي و سامان سازماني مورد استفاده قرار داشته است. اين مجموعه هم اكنون به عنوان علوم مديريتي، گستردة دامنه داري از چارچوبها

سوشی و سویا- مجموعه شعرهای هایکو

سوشی و سویا- مجموعه شعرهای هایکومجموعه شعرهای هایکو از بزرگترین شعرای هایکوی ژاپنی، انگلیسی و فارسی. مترجم سید مجید آیت. چاپ اول اسفند ۱۳۹۳ انتشارات الکترونیک نشر باز…جزئیات بیشتر / دانلود

دانلود رایگان سوالات مصاحبه و گزینش استخدامی ادارات

دانلود رایگان سوالات مصاحبه و گزینش استخدامی اداراتدانلود رایگان سوالات مصاحبه و گزینش استخدامی ادارات

دانلود رایگان سوالات مخصوص گزینش معلمان
یک فایل پی دی اف حاوی ۳۹۵ نمونه سوال مصاحبه و گزینش استخدامی معلمان و سایر ادارات به همراه پاسخنامه
دانلود رایگان جزوه نکات اساسی در مصاحبه استخدامی
آیا کسی را سراغ دارید که بدون مصاحبه در جایی استخدام شده باشد؟
برای استخدام شدن در هر جایی گذراندن یک مصاح

بخش دوم: جزوات و نمونه سوالات تخصصی استخدامی بانک ها

بخش دوم: جزوات و نمونه سوالات تخصصی استخدامی بانک هابخش دوم: جزوات و نمونه سوالات تخصصی استخدامی بانک هادانلود جزوه دانش علوم بانکی – ویژه آزمونهای استخدامی بانک
آزمونهای استخدامی بانکهای دولتی و خصوصی یک منبع اختصاصی ثابت دارند و آن چیزی نیست جز دانش علوم بانکی. دانش علوم بانکی به چندین موضوع مختلف قابل تقسیم و تطبیق می باشد ولی در کل به دانشی اطلاق میشود که موضوع آن بانکداری با تقسیم بندیهای داخ


زلزله

همکاری در فروش فایلهای فورکیا553

نمونه سوالات دانش علوم بانکی – ۶۰۰ سئوال مهم دانش علوم بانکی

نمونه سوالات دانش علوم بانکی – ۶۰۰ سئوال مهم دانش علوم بانکینمونه سوالات دانش علوم بانکی – ۶۰۰ سئوال مهم دانش علوم بانکی

در آزمون های استخدامی بانک ها معمولاً سوالاتی با عنوان دانش علوم بانکی وجود دارد. برای پاسخگویی به این سوالات می توانید این نمونه سوالات را دانلود نمایید و آمادگی خود را افزایش دهید.
 600 سوال مهم دانش علوم بانکی
نمونه سوالات دانش علوم بانکی – ۶۰۰ سئوال مهم دانش علوم بانکی

دانلود سوالات و جزوه بانکداری

دانلود سوالات و جزوه بانکداریدانلود رایگان جزوه پول و بانکیک فایل پی دی اف حاوی موضوعات تاریخچه بانکداری در جهان، تاریخچه بانکداری در ایران، اهداف و وظایف بانک ها، تحول بانکداری در ایران، اسلامی کردن بانک ها و… ، در بخش اول که در پایان هر بخش سوالات مرتبط با مطالب آن بخش طراحی شده است این فایل حاوی ۲۵۶ صفحه و چندین فصل می باشد
 دانلود جزوه بانکداری بین المللی
یک فایل پی دی اف حاوی مطالبی در

نمونه سوالات استخدامی استانداری , نمونه سوالات و جزوات آزمون استخدامی استانداری

نمونه سوالات استخدامی استانداری , نمونه سوالات و جزوات آزمون استخدامی استاندارینمونه سوالات استخدامی استانداری , نمونه سوالات و جزوات آزمون استخدامی استانداری

استخدام در استانداری و دستگاههای اجرایی از طریق برگزاری آزمون استخدامی عمومی، تخصصی، مصاحبه و گزینش انجام می پذیرد. در صورتیکه قصد شرکت در این آزمون را دارید می توانید این صفحه را تا انتها مطالعه نموده و نمونه سوالات آزمون را جهت آمادگی بیش

دانلود مجموعه قسمتهای انیمیشن فلش Happy Tree Friends

دانلود مجموعه قسمتهای انیمیشن فلش Happy Tree Friendsمجموعه انیمیشن Happy Tree Friends یا به اختصار  HTF  از معروفترین سریالهای کارتونی هستند که بدلیل پخش اینترنتی به سرعت محبوب شدند. بر خلاف محیط شاداب و رنگارنگ و کاراکترهای خندان، اتفاقات دلخراشی شخصیت های کارتونی را متلاشی می کند که این اتفاقات در عین خنده دار بودن بسیار خشونت بار هستند. با دیدن یک قسمت از این کارتون مطمئنا ط

تاثیر رنگها در تبلیغات و فروش محصولات

تاثیر رنگها در تبلیغات و فروش محصولاتمقاله ای ۲۷ صفحه ای در باره تاثیر رنگها در تبلیغات و فروش محصولات. مرتب شده در قالب فایل وُرد….جزئیات بیشتر / دانلود

, , , , ,

سؤالات مصاحبه های حضوری و گزینش استخدامی

سؤالات مصاحبه های حضوری و گزینش استخدامیاگر می خواهید در مصاحبه استخدامی مراکز دولتی و یا مصاحبه ی عقیدتی برخی از دانشگاه ها مثل دانشگاه شاهد شرکت کنید باید از قبل آمادگی داشته باشید تا در جلسه مصاحبه با سوالات عجیب و غریب مواجه نشوید و شانس زیادی را برای قبولی در مصاحبه کسب کنید. در این بسته یک فایل ۱۹۳ صفحه ای با ۶۵۰ سوال به همراه پاسخ ارائه شده است که سوالات در زمینه های احکام شرعی، تاریخ اسلام

راه اندازی کسب و کار موفق

راه اندازی کسب و کار موفقنام کتاب : راه اندازی کسب و کار موفقتعداد صفحه : ۱۰۴
قالب کتاب :PDF
 
 
 
 
 
شروع و راه اندازی یک کسب و کار می تواند یکی از جالبترین عملکردهای یک فرد باشد،هر ساله تعداد بسیاری کسب و کاری را آغازمی کنند ولی متاسفانه تعداد بسیاری از این افراد هم با ورشکستگی مواجه میشوند!
برای موفقیت در بازار کار باید از یک سری قواعد و اصول مهم پیروری کرد تا بتوان ری

, , ,

پرورش قارچ – پاورپوینت

پرورش قارچ – پاورپوینتپـروژه پــرورش قارچاین فایل بصورت پاورپوینت و با قیمتی مناسب عرضه میگردد.
دارای ۳۰ اسلاید با قابلیت نمایش بسیار زیبا می باشد.
بعضی از عناوین این پروژه:
۱٫ مقدمه
۲٫ تهیه بذر قارچ
۳٫ قارچ های خوراکی
۴٫ سالن کشت و پرورش
۵٫ روش تهیه بذر قارچ
۶٫ و دیگر مطالب از جمله جداول و تصاویر
دانشجویان عزیز میتوانند این فایل را جهت دروس کارآفرینی و طرح توجیهی مورد استفاده قرار دهند….جزئیات

مدیریت ارتباط با مشتری (crm) – پاورپوینت

مدیریت ارتباط با مشتری (crm) – پاورپوینتپـروژه ارتباط با مشتری (crm)
این فایل بصورت پاورپوینت و با قیمتی مناسب عرضه میگردد.
دارای ۱۰ اسلاید با قابلیت نمایش بسیار زیبا می باشد.
بعضی از عناوین این پروژه:
۱٫ اهمیت مشتری
۲٫ چشم انداز یک سازمان مشتری محور
۳٫ نتیجه گیری
…جزئیات بیشتر / دانلود

خرید کتاب مشکلات بی خوابی کنکوری ها

خرید کتاب مشکلات بی خوابی کنکوری هااین کتاب مفید و خواندنی توسط سایت تک آزمونی ها طراحی و گرداوری شده و نمونه آن در هیچ سایتی موجود نمی باشد .در این کتاب بیشتر در مورد بی خوابی در موقع امتحانات و روش های موثر در این امر و … بحث شده و کتابی کامل می باشد….جزئیات بیشتر / دانلود


زلزله

همکاری در فروش فایلهای فورکیا551

مجموعه رباعی "از کوچه" محمدمسعود کرمی

مجموعه رباعی "از کوچه" محمدمسعود کرمیاز کوچه عنوان مجموعه ۲۶ رباعی از محمدمسعود کرمی شاعر جوان ایلامی است. این رباعی ها با محوریت مفهوم و واژه ی کوچه در سال ۹۳ سروده شده اند. تمام منافع و عواید حاصل از فروش اینترنتی این مجموعه صرف امور خیریه خواهد شد.
 …جزئیات بیشتر / دانلود

, , , , , , ,

آموزش کامل و جامع اینستاگرام

آموزش کامل و جامع اینستاگرامشبکه اجتماعی اینستاگرام در تاریخ ۱۶ اکتبر سال ۲۰۱۰ میلادی توسط کوین سیستروم و مایک کریگر راه اندازی شد . محبوبیت این شکبهاجتماعی به قدری بالا رفت که تا پایان سال ۲۰۱۴ بیش از ۳۲۰ میلیون کاربر داشت البته رشد و مجبویت این شبکه به پای شبکه اجتماعیفید نمی رسد . در سال ۲۰۱۲ شرکت فیس بوک این شبکه را خریداری کرد و به اصطلاح مادر آن شد . در آن زمان تا کنون رشد این شبکه ازخود فیس

, , , , ,

همه چیز درباره عجایب هفتگانه جهان (فارسی)

همه چیز درباره عجایب هفتگانه جهان (فارسی)شگفتی های هفت گانه ی جهان، نام آورترین و بزرگترین اثرهای هنری و معماری دوران باستان به شمار می روند. نخستین کسی که درباره شگفتی های هفت گانه ی جهان کتاب نوشته، نویسنده ی فنیقی آنتیپاتروس در سده دوم پیش از میلاد است. کتاب وی راهنمایی ساده برای سفر در عهد باستان بوده است. چرا عجایب هفت گانه؟ چرا تعداد شگفتی های دنیا را نه بیشتر و نه کمتر از هفت در نظر نم

عکسهای حرم امام رضا ع ( از قدیم تا حال )

عکسهای حرم امام رضا ع ( از قدیم تا حال )حرم علی بن موسی الرضا، که با نام مرسوم حرم امام رضا شناخته می‌شود، دربرگیرنده آرامگاه هشتمین امام شیعیان در شهر مشهد، ایران است. این مجموعه در ، ۷۰ هکتار مساحت داشته و دارای ۲۶ رواق (بنای سرپوشیده) و ۹ صحن (فضای باز) و ۶ مدخل ورودی به نام بست است.علی بن موسی الرضا در ۱۱ ذیقعده سال ۱۴۸ قمری در مدینه متولد شد و در سن ۵۵ سالگی به دست مامون عباسی کشته شد.

, , , , , ,

آشنايي با آثار تاريخي، گردشگري، سوغات، صنايع دستي، موقعيت جغرافيايي و . . . شهرهاي ايران

آشنايي با آثار تاريخي، گردشگري، سوغات، صنايع دستي، موقعيت جغرافيايي و . . . شهرهاي ايرانآشنايي با آثار تاريخي، گردشگري، سوغات، صنايع دستي، موقعيت جغرافيايي و . . . شهرهاي ايرانمعرفي موقعت مکاني آثار تاريخي در کل شهرهاي ايران…جزئیات بیشتر / دانلود

انتقال فایل با زاپیا ی کامپیوتر

انتقال فایل با زاپیا ی کامپیوترانتقال فقط با چند کلیک در موبایل و کامپیوتراگه از سرعت پایین انتقال فایل ها با بلوتوث یا کارتخوان خسته شده اید و به فکر راهی جایگزین هستید بهتر است زاپیا کامپیوتررا انتخاب کنید . این نرم افزار با ارتباط برقرار کردن میان دو دستگاه ، می تواند فایل ها ، بازی ها و برنامه ها میان دو یا چند دستگاه جا به جا کند . برای این کار کافی است هر دو دستگاه این نرم افزار را نصب کنند

آموزش نکات و اصول رانندگی حرفه ای

آموزش نکات و اصول رانندگی حرفه ای عرض سلام خدمت تمامی بازدید کنندگان محترم سایت جوبوکدر خدمت شما هستم با معرفی و دانلود کتاب آموزش کامل رانندگی حرفه ای  را برای دانلود شما عزیزان قرار دادم امیدوارم لذت ببرید …
 کتاب آموزش کامل اصول و مبانی رانندگی حرفه ای،شامل خلاصه نکات و اصول رانندگی حرفه ای است که توسط حامد سام دلیری گردآوری شده است. ھمیشه بھترین راننده ھا کسانی ھستند که نرم ر

, , , ,

نرم افزار فشار خون دیجیتال اندروید

نرم افزار فشار خون دیجیتال اندرویدیک نرم افزار بهداشت منحصر به فرد است که همه باید آن را داشته باشند! این نرم افزار فشار خون شما را با appx محاسبه می کند. ±5%طریقه استفاده: ● مرحله ۱: عدد رمز (۸۸) را وارد و جنسیت را انتخاب کنید ● مرحله ۲: انگشت شست خود را کمی در محل علامت برای محاسبه فشار دهید ● مرحله ۳: ذخیره/مشاهده نتایج در/از سیاهه(log) ● مرحله ۴: نتایج را در قالب یک نمودار برای تجزیه و

آموزش بازیابی رمز عبور مودم

آموزش بازیابی رمز عبور مودمبرای اتصال به مودم های بی سیم شما باید رمز وارد کنید. اما ممکن است به دلایل مختلف رمز را نداشته باشید. 
روش های مختلفی برای بازیابی رمز عبور مودم وجود دارد.
 
در این مطلب آموزش های بازیابی رمز عبور مودم را برای شما آماده کرده ایم….جزئیات بیشتر / دانلود

دایورت و انتقال اس ام اس از یک خط به خط دیگر

دایورت و انتقال اس ام اس از یک خط به خط دیگرنرم افزار دایورت و انتقال اس ام اس از یک خط به خط دیگر آندروید  
ویژگی ها :
**مشخص کردن شماره تلفن ها برای دریافت اس ام اس ها از . . . ** مشخص کردن شماره تلفن ها برای فرستادن اس ام اس ها به . . . ** امکان تنظیم دستوراتی برای تغییر اس ام اس ها قبل از ارسال شدن ** ضمیمه کردن اطلاعات فرستنده اصلی به اس ام اس فرستاده شده ** نمایش تاریخچه ای از اس ام اس

, , , , , , , , , , , , , , ,


زلزله

همکاری در فروش فایلهای فورکیا550

تحقیق تاریخ آرایش و گریم

تحقیق تاریخ آرایش و گریمعرض سلام خدمت تمامی بازدید کنندگان محترم سایت جوبوکدر خدمت شما هستم با معرفی و دانلود تحقیق تاریخ آرایش و گریم را برای دانلود شما عزیزان قرار دادم امیدوارم لذت ببرید …
در دهه ۱۹۵۰ ، وجود فیلم هاي رنگی تاثیر بسیار زیادي بر لوازم آرایشی و نحوه آرایش کردن مردم گذاشت. پرده هاي سینمایی عظیم، ظاهر و چهره بدون نقص ستارگان سینما را درخشان و روشن می کرد و باعث شد که مکس فکتورهنرپی

, ,

مقاله بررسی مفهوم در عناصر تصويری پوستر های مکتب لهستان

مقاله بررسی مفهوم در عناصر تصويری پوستر های مکتب لهستانچکيده:اين پايان نامه تحقيقي است درباره بررسي مفهوم در عناصر تصويري پوستر هاي مکتب لهستان با توجه به اين امر که کشور لهستان از نظر وسعت و جمعيت در بين کشورهاي منطقه، رتبه اول را دارد و همچنين به علت موقعيت جغرافيايي به قلب اروپاي شرقي معروف ميباشد، اين مسئله باعث شده است تا بيش از سايرکشورها تحت تاثير حوادث سياسي- اجتماعي روزگار خود باشد. طبيعي

مقاله ساخت و تزیین قلمدان

مقاله ساخت و تزیین قلمدانمقدمه:در مقوله هنرشناسي اولين سوالي كه مطرح مي شود اين است كه هنر چيست ؟!البته مسلم است كه نمي توان تعريف مانع و جامعي كه دربرگيرنده تماميت اين واژه باشد ارائه نمود و علت اصلي عدم توانمندي ، همان تنوع و تكثري است كه در سرتاسر اين واژه سايه افكنده است. تنوع سليقه ها و تكثر نظرها و عقايد از سويي و رفع نيازهاي مادي و معنوي از سوي ديگر باعث گرديد كه هنر در قالبها، گونه ها ، شي

تحقیق آشنايي با موسيقي و نتها

تحقیق آشنايي با موسيقي و نتهامقدمه:موسيقي يكي از هدفهاي زيباست كه از ابتداي خلقت در نهاد طبيعت مستور بوده . آهنگ مرغان خوش نوا، وزش باد و حركت برگ درختان، لغزش آب جويباران و ريزش آبشارها موسيقي ابتدائي بشر و اولين آموزگار انسان در آموختن اين هنر بوده است.موسيقي زباني است كه انسان به ياري آن مي تواند كما بيش آنچه رادر ضمير مكنون و مكتوم خويش دارد به ميان آورد.از سوي ديگر موسيقي وسيله اي است كه يك م

نقش عومل اقلیمی در ابنیه سنتی ایران

نقش عومل اقلیمی در ابنیه سنتی ایرانعوامل اقليمي:يك امر كلي كه تقريباً در رابطه با كليه ساختارهاي سنتي ايران صدق مي‌كند، همگوني آنها و محيط مسكوني با عوامل اقليمي است. اين مطلب را درسواحل درياي خزر، كرانه خليج فارس و درياي عمان، دامنه قلل مرتفع و حاشيه كوير مركزي مي‌توان به وضوح مشاهده نمود. بافت شهري، فرم بنا و نوع مصالح در هر يك از اين مناطق در تطبيق كامل با شرايط اقليمي مي‌باشند.

مقاله بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله بررسی پرتره در عکاسی ایرانمقدمه:عکاسی را باید به عنوان تنها هنری بیان کرد که تاریخ ساز است، این هنرآنچنان قوی، عظیم وتأثیر گذاراست که به آن استناد می شود، به واسطه آن می شناسیم، می آموزیم ودرس می گیریم و گاهی با آن سفر می کنیم ، آن چنان قوی است که می تواند ما را با خود به عمق ببرد، این هنر لحضه ها را ثبت می کند ثابت می کند و درواقع می میراند ولی در عین حال برای همیشه جاودانه می کند. موضوع ای

مقاله نگرشی به برج پیزا

مقاله نگرشی به برج پیزامقدمه:برجي را فرض كنيد كه بر روي زميني نهاده شده است كه شامل مواد انسجام يافته اي از ژله و يا اسفنج مي باشد و اين مواد در عمق زمين با يكديگر سايش دارند. انحراف برج به طور بي امان به سوي محلي كه در نهايت خواهد افتاد، در حال افزايش است. هر پارازيتي در زمين در سمت انحراف برج باعث واژگوني برج خواهد شد. از اين بدتر اينكه مصالحي كه براي ساخت برج بكار گرفته شده آنقدر شكننده است كه

تحقیق شمس العماره

تحقیق شمس العمارهشمس العماره يكي از بناهاي مرتفع و مشخص و جالب تهران قديم است . گويا ناصرالدين شاه قبل از سفر اروپا بر اثر ديدن تصاوير بناها و آسمان خراشهاي كشورها غربي ، تمايلي پيدا مي كند بناي مرتفعي نظير بناهاي فرنگستان در پايتخت ممالك محروسه خود ايجاد نمايد تا از بالاي آن خود و زنانش بتوانند منظره شهر تهران و دورنماي اطراف را تماشا كنند . شاه در حدود سال ۱۲۸۲ هـ . ق اين قصد را با دوستعلي خان ن

تحقیق فضا در معماری

تحقیق فضا در معماریمقدمه:وابستگي انسان به فضا ، ريشه هاي عميقي دارد . اين دلبستگي از نياز به درك روابط اجتماعي انسان ، جهت كسب مفهوم و فرمانروايي بر دنياي حوادث و رويدادها سرچشمه مي گيرد . بشر بين خود و اشياء رابطه ايجاد مي كند . بدين معني كه وي خود را به طريق فيزيولوژي با اشياء وفق داده و ايجاد سازگاري مي كند . چون حركات بشر در فضا انجام مي شود ، لذا فضا بيان كننده وجه ويژه اي از ايجاد ارتباط ميا

مقاله از باهاس تا کولهاس از مسیر لوکوربوزیه

مقاله از باهاس تا کولهاس از مسیر لوکوربوزیهیکی از شخصیت های برجسته ی تحولات معماری سالهای اخیر و شگفتی آن بعد از دو دهه آنارشیسم واپسگری پست مدرنیستی و پیشتازی عقیم دیکانستراکتیویستی ، رم کولهاس است . اما بین بازیگران اصلی ، وی جزو معدود معمارانی است که این تحولات را در بطن دستاوردهای نهضت مدرن جستجو کرده و کوشش نموده که پروژه ی ناتمام این نهضت را ، در شرایطی کاملاً متفاوت ، که مشخصه ی آن جهانی شد


زلزله

همکاری در فروش فایلهای فورکیا552

درآمد از اینترنت و در منزل

درآمد از اینترنت و در منزلدیگر نیازی به کار در بیرون از منزل نیست و فقط با صرف ۱ تا ۲ ساعت در روز درآمدی باورنکردنی خواهید داشت.نویسنده این مطلب به شما تضمین خواهد داد که بعد از گذشت دو الی سه هفته به درآمدی بالای ۵۰۰ هزار تومان در روز خواهید رسید.
شما حتما تا به حال خیلی در مورد روش های کسب درآمد در اینترنت جستجو کرده اید. حتما به خیلی از سایت ها مراجه کرده اید و مقالات مختلفی راخوانده اید – چه ا

کتاب جامع مدار منطقی (رشته کامپیوتر)

کتاب جامع مدار منطقی (رشته کامپیوتر)اين كتاب با توجه به سر فصل تعيين شده براي دانشجويان دانشگاه پيام نور در رشته كامپيوتر با گرايش نرم افزار تهيه و تنظيم شده است. در تهيه اين كتاب سعي بر آن شده است تا مباحثي كه براي تدريس درس سه واحدي مدار منطقي لازم به تدريس است، مطرح گردند. اين كتاب مشتمل بر نه فصل مي باشد. در ابتداي كتاب ليست سر فصل مطالب قيد شده است. در انتهاي كتاب مجموعه اي از سؤالات شامل ۹۰

,

آموزش ۵۰ نوع کیک خانگی

آموزش ۵۰ نوع کیک خانگیدر این کتاب طرز تهیه پنجاه نوع کیک خانگی آموزش داده شده است. فهرست کتاب : کیک اسفنجی سریع – کیک مادر – کیک هویج – کیک ساده – کیک سیب – کیک خرما – کیک کشمشی – کیک ماست – کیک اسفنجی – کیک میوه – کیک گردویی – کیک مخلوط – کیک چند لایه – کیک سیب و هویج – کیک توت فرنگی – کیک موز – کیک عس

,

ایده های خیابانی

ایده های خیابانیتمامی نوشته های این مجموعه در خلال حضور در خیابان متولد شده اند. دغدغه اصلی ام در نگارش آن ها بیش از هر چیز یافتن راهی بود برای پر کردن شکاف هایی که در خلال زندگی روزمره در تهران سرباز می کند؛ شکاف هایی ماحصل حضور در زندگی روزمره . به نظرم ما در شهر همواره درون زندگی روزمره ایم. این زندگی به همان میزان که در اختیار ماست، بر ما مسلط است؛ تنها لحظاتی هست که می توان ایستاد وبدان نگریس

,

American Sign Lang

American Sign LangA Book About Body Language : 
The Complete Idiots Guide to Learning American Sign Lang. – S. Shelly, J. Schneck.pdf…جزئیات بیشتر / دانلود

, , , , ,

Visible Thought

Visible ThoughtA Book About Body Language : 
Visible Thought (The New Psychology of Body Language) – G. Beattie – Mantesh.pdf…جزئیات بیشتر / دانلود

, , , , ,

مراقبتهای پوستی

مراقبتهای پوستیآیا به داشتن پوستی زیبا اهمیت میدهید؟به ناخن هایی زیبا و آراسته چطور؟
پس……. با این مجمعه همراه باشید…
ما خواهان زیبایی شما هستیم….   در این مجموعه ما چند ماسک خانگی را به شما آموزش میدهیم….جزئیات بیشتر / دانلود

کتاب مشاوره تحصیلی

کتاب مشاوره تحصیلیاین کتاب توسط سایت تک آزمونی ها طراحی شده برای شما دانشجویان و دانش آموزان.اگر بی انگیزه و بی هدف هستید.
اگر نمی توانید درس بخوانید یا استرس یا اضطراب زیادی دارید و … حتما این کتاب را بخوانید.
این کتاب از نظر روانشناسی به زبان خودمونی و دوستانه می باشد تا بهتر متوجه حرف ها و نکات بشوید.
 
دیگر نمی خواهد پول زیادی را بپردازید و پیش مشاور بروید با خرید این کتاب می توانید به

, ,

دیوان پروین اعتصامی

دیوان پروین اعتصامیرخشندهٔ اعتصامی معروف به پروین اعتصامی (زاده ۲۵ اسفند ۱۲۸۵ در تبریز – درگذشته ۱۵ فروردین ۱۳۲۰ در تهران) شاعر زن ایرانی است که از او با عنوان «مشهورترین شاعر زن ایران» یاد می‌شود.پروین از کودکی فارسی، انگلیسی و عربی را نزد پدرش آموخت و از همان کودکی سرودن شعر را آغاز کرد. پدر وی یوسف اعتصامی، از شاعران و مترجمان معاصر ایرانی بود که در شکل‌گیری زند

,

دیوان ابوالقاسم لاهوتی

دیوان ابوالقاسم لاهوتیابوالقاسم الهامی متخلص به لاهوتی یا لاهوتی خان (۱۲۶۴ – ۱۳۳۶) شاعر، روزنامه نگار، نظامی و فعال سیاسی انقلابی در دوران انقلابمشروطه. ابوالقاسم لاهوتی از اعضای حزب کمونیست ایران (دهه ۱۹۲۰) بود؛ و در دوران رضاشاه، تحت تعقیب قرار گرفت و غیاباً محکوم به اعدام گردید ولی موفق به فرار به شوروی گردید. او در کرمانشاه روزنامه بیستون را منتشر می‌کرد.نمونه ای از اشعار وی:
 
نشد ی

, , ,


زلزله

لینک فایل های مناسب5036

لینک فایل های مناسب5034فروشگاه ساز رایگان www.4kia.ir:http://nanosun.ir/?s=%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%B3%D8%A7%D8%B2+%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86+www.4kia.ir

http://www.eca.ir/?s=%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%B3%D8%A7%D8%B2+%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86+www.4kia.ir

http://roboticngo.com/?s=%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%B3%D8%A7%D8%B2+%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86+www.4kia.ir

http://persianacademy.ir/fa/search/?q=%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%20%d8%b3%d8%a7%d8%b2%20%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86%20www.4kia.ir

http://sokhanak.com/?s=%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%B3%D8%A7%D8%B2+%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86+www.4kia.ir

http://search.farsnews.com/?q=%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%20www.4kia.ir

https://www.tasnimnews.com/fa/search?query=%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%B3%D8%A7%D8%B2+%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86+www.4kia.ir

http://www.isna.ir/search?q=%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%B3%D8%A7%D8%B2+%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86+www.4kia.ir&dt=1396%2F05%2F24

http://radioquran.ir/sr/?chid=2&term=%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%B3%D8%A7%D8%B2+%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86+www.4kia.ir

http://radiofarhang.ir/sr/?chid=2&term=%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%B3%D8%A7%D8%B2+%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86+www.4kia.ir


زلزله

لینک فایل های مناسب402دانلود نرم افزار ساخت کارت ویزیت


BinaryNow SlimPublisher v5.0 نرم افزار SlimPublisher برنامه ای حرفه ای در زمینه ی ساخت فوری کارت ویزیت، سربرگ، آگهی، کارت پستال، برچسب، کدهای QR هنری، بارکد و آثار هنری دیگر با تاثیر ماندگار می باشد. SlimPublisher 4.0 برنامه ای حرفه ای و با رابطی گرافیکی آسان می باشد.حتی تازه کار قادر به یادگیری سریع رابط کاربری ساده و مجموعه ابزارهای انعطاف پذیر تین برنامه بدون هیچ گونه تلاش جدی می باشند.

انتخاب، سفارشی سازی و چاپ
SlimPublisher به شما انعطاف پذیری بیشتری برای تولید طرح خود و یا تمکتن انتخاب طرح و قالب مورد نظر خود از میان قالب های آماده ی خود ، سفارشی کردن آن با اطلاعات خود، و چاپ آن در عرض تنها چند دقیقه بدون هیچ گونه زحمتی جدی را می دهد. خروجی را می توان به طور مستقیم به چاپگر فرستاده و یا برای چاپ اتی ، می توان فرمت تصویر را با وضوح بالا ذخیره نمایید اد. بسیاری از کارت های ویزیت و پستال اوری و PrintWorks نیز پشتیبانی می شوند.http://s8.picofile.com/file/8303076234/28_21_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8303076250/28_22_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8303076268/28_23_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8303076284/28_24_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8303076318/28_25_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8303076342/28_26_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8303076350/28_27_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8303076368/28_28_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8303076384/28_29_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8303076392/28_30_.rar.html


زلزله

لینک فایل های مناسب398پاورپوینت جامع اصول و فنون مذاکره و مدیریت اداره جلسات


تعریف مذاکره

ضرورت مذاکره

انواع مذاکره

الف) مذاکره مبتنی بر مواضع

ب) مذاکره مبتنی بر اصول و معیارهای عینی

ویژگی‌ها و تفاوت مذاکره ملایم و سخت

(1) اشخاص را از مسأله جدا کنید

(2) روی منافع متمرکز شوید نه روی مواضع

(3) برای تأمین منافع متقابل به حق انتخاب‌های متنوعی بیندیشید

(4) به استفاده از معیارهای عینی اصرار بورزید

و

پاورپوینت

راهنمای مدیریت مؤثر جلسات

(1) تعیین هدف جلسه

(2) چرا جلسه؟

(3) آماده‌سازی خویش

(4) آماده‌سازی دیگران

(5) چه کسی در اینجا مسئول است؟

(6) تشویق اعضاء به شرکت فعال

(7) چگونگی برخورد با افراد سرسخت

...

.

.
http://s9.picofile.com/file/8303076100/28_11_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8303076118/28_12_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8303076134/28_13_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8303076150/28_14_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8303076168/28_15_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8303076184/28_16_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8303076192/28_17_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8303076200/28_18_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8303076218/28_19_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8303076226/28_20_.rar.htmlزلزله

لینک فایل های مناسب392دانلود فایل پاورپوینت سید هادی میرمیران


فایل پاورپوینت Mirmiran.pptx | شامل 74 اسلاید | حجم فایل 5.11 MB

معرفی و بررسی آثار هادی میرمیران
سید هادی میرمیران در ۲۳ اسفند ۱۳۲۳ در شهر قزوین به دنیا آمد. تحصیلات خود را در رشته مهندسی معماری در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران به انجام رساند و با ارزشیابی عالی فارغ التحصیل شد.
فعالیت حرفه ای او را می توان به سه دوره تقسیم کرد.
بین سال های ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۷: او در شرکت ملی فولاد ایران و در سازمان برنامه ریزی شهری در کارگاه معماری اش، سمت ریاست معماران را داشت.
بین سال های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷: در شرکت خانه سازی ایران ریاست قسمت طراحی را برعهده داشت و در سازمان خانه سازی و توسعه شهری اصفهان نیز سرمعمار قسمت طراحی بود.
در سال ۱۳۶۴ به همراه گروهی از همکارانش شرکت مهندسان مشاور نقش جهان - پارس را تاسیس نمود و تا واپسین روزهای حیات در این شرکت مشغول به کار بود.http://s9.picofile.com/file/8303075950/28_1_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8303075968/28_2_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8303075984/28_3_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8303076000/28_4_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8303076026/28_5_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8303076034/28_6_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8303076042/28_7_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8303076050/28_8_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8303076068/28_9_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8303076076/28_10_.rar.html


زلزله

لینک فایل های مناسب5032فروشگاه ساز فایل و فروش فایل فورکیا www.4kia.ir:
https://tnews.ir/search?q=%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%B3%D8%A7%D8%B2+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%88+%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%81%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A7+www.4kia.ir

http://www.vajehyab.com/?q=%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%B3%D8%A7%D8%B2+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%88+%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%81%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A7+www.4kia.ir

http://www.ghatreh.com/news/?q=%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%B3%D8%A7%D8%B2+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%88+%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%81%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A7+www.4kia.ir

http://parsijoo.ir/web?q=%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%B3%D8%A7%D8%B2+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%88+%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%81%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A7+www.4kia.ir&period=all&filetype=any&site=

https://baelm.net/?s=%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%B3%D8%A7%D8%B2+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%88+%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%81%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A7+www.4kia.ir

http://www.noskhe.com/?s=%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%B3%D8%A7%D8%B2+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%88+%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%81%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A7+www.4kia.ir

http://zendegionline.ir/search?q=%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%B3%D8%A7%D8%B2+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%88+%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%81%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A7+www.4kia.ir

http://riazisara.ir/?s=%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%B3%D8%A7%D8%B2+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%88+%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%81%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A7+www.4kia.ir

http://rayeshmand.ir/Search-Results?Search=%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87+%d8%b3%d8%a7%d8%b2+%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84+%d9%88+%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4+%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84+%d9%81%d9%88%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%a7+www.4kia.ir

http://sttu.ir/hsu/?s=%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%B3%D8%A7%D8%B2+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%88+%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%81%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A7+www.4kia.ir


زلزله

لینک فایل های مناسب6020

لینک فایل های مناسب416فایل های صوتی جذب فوری ثروت (17 باور ثروت آفرین)

با سلام

در کتاب اسرار ذهن ثروتمند نوشته تی هارو اکر 17 فایل ثروت وجود دارد که نویسنده پیشنهاد می کند شما باید فایل های قدیمی نصب شده در ذهن خود را پاک کرده و این فایل های جدید را نصب کنید تا باورهای شما تغییر کند و پس از تغییر باورها نتایج بدست آمده در زندگی شما نیز تغییر خواهد کرد. این جانب در حال ترجمه این کتاب هستم و قسمتی از آنرا نیز ترجمه و برای دانلود گذاشته ام اما در این بخش فایل های ثروت را ترجمه کرده ام و آنرا به صورت صوتی برای دانلود قرار می دهم تا شما همواره آنها را همراه خود داشته باشید و بارها و بارها گوش کنید تا باورهای شما کم کم شروع به تغییر کند و راه جذب ثروت و قرار گرفتن در مدار خواسته و هدف خود را کشف کنید.

http://s9.picofile.com/file/8303076768/28_51_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8303076776/28_52_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8303076784/28_53_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8303076792/28_54_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8303076800/28_55_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8303076826/28_56_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8303076842/28_57_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8303076850/28_58_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8303076876/28_59_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8303076884/28_60_.rar.html


زلزله

لینک فایل های مناسب411شبیه سازی دیگسایلنت پروژه PV Integration_34 Bus IEEE Standard Test Network

در این فایل یک نیروگاه فتوولتائیک با تمامی مشخصه های ولتاژ و جریان که وابسته به تابش و دما است در نرم افزار دیگسایلنت مدل شده است.

با قرار دادن این مدل در یک شبکه توزیع می توانید مطالعات دینامیکی و استاتیکی شبکه را در حضور نیروگاه خورشیدی (DG) انجام دهید.

یک سیستم کنترلی برای بهبود عملکرد نیروگاه در شرایط وقوع خطا در شبکه و تغییرات توان خروجی واحد نیروگاهی مطابق با پایان نامه پیش رو طراحی گردیده است.

علاوه بر مدلسازی سیستم فتوولتائیکی، شبکه 34 باس استاندارد (IEEE 34 Node Network) نیز مدلسازی شده و چند نیروگاه PV در بخش های مختلف آن متصل گردیده است. شبکه 34 باس یک شبکه توزیع بوده و به دلیل وجود بارهای تکفاز و سه فاز یک شبکه نامتعادل می باشد. می توان عملکرد سیستم فتوولتائیک و تاثیر متقابل شبکه و نیروگاه را در شرایط دینامیکی از جمله وقوع خطاهای اتصال کوتاه و تغییرات بار و فرکانس مورد بررسی قرار داده و نتایج را به صورات گزارشی کامل ارائه نمود.

نیروگاه فتوولتائیکی در وافع شبیه سازی پایان نامه ای است که در لینک زیر قرار داده شده است.
http://s8.picofile.com/file/8303076626/28_41_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8303076634/28_42_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8303076642/28_43_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8303076650/28_44_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8303076668/28_45_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8303076684/28_46_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8303076700/28_47_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8303076726/28_48_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8303076734/28_49_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8303076750/28_50_.rar.html


زلزله

لینک فایل های مناسب407
ماژول خروجی ورودی اکسل پیشرفته اپن کارت

شاید در مورد کالاهای فروشگاه خود و تغییر آن ها مخصوصا با وجود تغییرات قیمت ها در بازار شما هم خواسته باشد تا ویرایش را در مورد کالاهای خود اعمال کنید که با وجود فراوان بودن کالاها در فروشگاهتان این کار برای شما زمان گیر بوده و نیاز به صرف وقت زیادی دارد. اپن کارت فارسی برای این کار ماژولی را ارائه کرده به نام ورودی خروجی اکسل که شما با این ماژول از کالاهای خود یک خروجی گرفته و سپس لیست کالاها را به صورت لیستی جدولی در اکسل دارید و به راحتی و گذران وقت کمتری کالاهای خود را ویرایش کنید و سپس وارد فروشگاه خود کنید . این ماژول نسبت به ماژول معمولی آن دارای انتقال گزینه ها و خصوصیات و خصیصه ها و ..... در فروشگاه می باشد .همچنین می توانید از مشتریان خود نیز خروجی بگیرید . در زیر خصوصیات به صورت جداگانه ذکر شده .

http://s9.picofile.com/file/8303076400/28_31_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8303076426/28_32_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8303076450/28_33_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8303076492/28_34_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8303076500/28_35_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8303076526/28_36_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8303076534/28_37_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8303076568/28_38_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8303076584/28_39_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8303076600/28_40_.rar.htmlزلزله

لینک فایل های مناسب425دانلود پاورپوینت معماری و هندسه فراکتال

هداف:
آگاهی به هندسه فراکتال موجب می شود شما همه چیز را متفاوت ببینید خواندن بیشتر این مطلب خوشایند نیست شما دید کودکانه خود را از ابر ها ، جنگلها ، کهکشان ها . ( درختان ) پرو بال ، گلها ، صخره ها ، کوهها، سیلابها ، فرشها، آجرها و غیره از دست می دهید توصیف شما از این چیزها دیگر مانند قبل نخواهد بود .
باز شناسی مفاهیم تعادل ، ، تقارن ، ریتم و خود شبیه بودن ، برای فراهم آوردن زمینه ی طرح موضوع فراکتال مورد نظر است ..

فراکتال:
-اقلیدسی
-هندسه

-تفاوت هندسه اقلیدسی و هندسه فرکتال :
-منطق فازی
-ماندلبروت پدر فرکتال
-خصوصیات فرکتال ها
-خاصیت خود متشابهی در فرکتال ها
-عدم بعد صحیح
-منحنی کخ
-مثلث سر پینسکی
http://s9.picofile.com/file/8303077126/29_11_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8303077134/29_12_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8303077150/29_13_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8303077168/29_14_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8303077176/29_15_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8303077184/29_16_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8303077200/29_17_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8303077226/29_18_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8303077234/29_19_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8303077250/29_20_.rar.htmlزلزله

لینک فایل های مناسب421پایان نامه خودکشی و عوامل موثر بر آن مطالعه موردی در شهرستان رضوانشهر


پایان نامه علوم اجتماعی با موضوع «خودکشی و عوامل موثر بر آن بهمراه مطالعه موردی در شهرستان رضوانشهر» با فهرست مطالب ، اشکال و جداول می باشد. این پایان نامه مطابق با استانداردهای ویراستاری دانشگاه های مختلف به خصوص دانشگاه پیام نور می باشد. پایان نامه خودکشی و عوامل موثر بر آن در قالب ورد 2010 می باشد و قابل ویرایش است و تعداد صفحات آن 90 صفحه می باشد. دارای منابع جدید و حرفه ای می باشد. پایان نامه خودکشی و عوامل موثر بر آن شامل 5 فصل می باشد که عبارتنداز :

فصل اول:مقدمه و کلیات

مقدمه

بیان مسئله

ضرورت و اهمیت تحقیق

بیان مسئله

اهداف کلی

اهداف جزئی
http://s8.picofile.com/file/8303076918/29_1_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8303076926/29_2_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8303076950/29_3_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8303076968/29_4_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8303076992/29_5_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8303077026/29_6_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8303077042/29_7_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8303077050/29_8_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8303077076/29_9_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8303077118/29_10_.rar.html


زلزله

لینک فایل های مناسب1083


اگر چه تازه به دنیای اینترنت پا گذاشته باشید اما حتما عبارات برداشت یا Download و ارسال یا Upload را شنیده اید.این دو عبارت به معنای انتقال فایل از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگر است. اگر شما اقدام به ارسال فایل به کامپیوتر دیگر کنید، شما فایل را Upload کرده اید. اگر از کامپیوتر دیگر، فایلی دریافت کنید فایل Download کرده اید.

 

اگر تابحال سری به اینترنت زده باشید حتما متوجه شده اید که وب دارای اطلاعات زیادی است که میتوانید برداشت کنید. در بین این اطلاعات، برنامه های خوب که مجانی هستند نیز به وفور یافت میشوند. اما چگونه این اطلاعات را برداشت کنیم.https://downloadly.ir/?s=www.kiasale.ir


http://androidkade.com/?s=www.kiasale.ir


https://www.apktops.ir/?blogs=1%2C5&s=www.kiasale.ir


http://www.farsroid.com/search/www.kiasale.ir


http://www.downloadha.com/?blogs=1%2C5&s=www.kiasale.ir
زلزله

لینک فایل های مناسب1078اگر چه تازه به دنیای اینترنت پا گذاشته باشید اما حتما عبارات برداشت یا Download و ارسال یا Upload را شنیده اید.این دو عبارت به معنای انتقال فایل از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگر است. اگر شما اقدام به ارسال فایل به کامپیوتر دیگر کنید، شما فایل را Upload کرده اید. اگر از کامپیوتر دیگر، فایلی دریافت کنید فایل Download کرده اید.

 

اگر تابحال سری به اینترنت زده باشید حتما متوجه شده اید که وب دارای اطلاعات زیادی است که میتوانید برداشت کنید. در بین این اطلاعات، برنامه های خوب که مجانی هستند نیز به وفور یافت میشوند. اما چگونه این اطلاعات را برداشت کنیم.http://rajainss.ir/?s=www.sozin.ir&submit=


http://www.eghtesadnews.com/newsstudios/archive/?query=www.sozin.ir


http://digitcrom.com/fa-IR/Search.aspx?q=www.sozin.ir


http://12ceo.ir/?s=www.sozin.ir


https://www.android30t.com/?s=www.sozin.irزلزله

لینک فایل های مناسب1073اگر چه تازه به دنیای اینترنت پا گذاشته باشید اما حتما عبارات برداشت یا Download و ارسال یا Upload را شنیده اید.این دو عبارت به معنای انتقال فایل از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگر است. اگر شما اقدام به ارسال فایل به کامپیوتر دیگر کنید، شما فایل را Upload کرده اید. اگر از کامپیوتر دیگر، فایلی دریافت کنید فایل Download کرده اید.

 

اگر تابحال سری به اینترنت زده باشید حتما متوجه شده اید که وب دارای اطلاعات زیادی است که میتوانید برداشت کنید. در بین این اطلاعات، برنامه های خوب که مجانی هستند نیز به وفور یافت میشوند. اما چگونه این اطلاعات را برداشت کنیم.
http://rajainss.ir/?s=www.onekala.ir&submit=


http://www.eghtesadnews.com/newsstudios/archive


/?query=www.onekala.ir

http://digitcrom.com/fa-IR/Search.aspx?q=www.onekala.ir


http://12ceo.ir/?s=www.onekala.ir


https://www.android30t.com/?s=www.onekala.irزلزله

لینک فایل های مناسب1068


اگر چه تازه به دنیای اینترنت پا گذاشته باشید اما حتما عبارات برداشت یا Download و ارسال یا Upload را شنیده اید.این دو عبارت به معنای انتقال فایل از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگر است. اگر شما اقدام به ارسال فایل به کامپیوتر دیگر کنید، شما فایل را Upload کرده اید. اگر از کامپیوتر دیگر، فایلی دریافت کنید فایل Download کرده اید.

 

اگر تابحال سری به اینترنت زده باشید حتما متوجه شده اید که وب دارای اطلاعات زیادی است که میتوانید برداشت کنید. در بین این اطلاعات، برنامه های خوب که مجانی هستند نیز به وفور یافت میشوند. اما چگونه این اطلاعات را برداشت کنیم.
http://ostan-as.gov.ir/?MID=106&title=www.fanvar.ir


http://androidzoom.ir/?s=www.fanvar.ir


https://moodle.org/mod/forum/search.php?id=1008&search=www.fanvar.ir


http://iaularestan.ac.ir/?csrf_seed=1503493752&csrf_1503493752=6bcbfc462d&part=search&search=www.fanvar.ir&x=0&y=0


http://liber.ir/?s=www.fanvar.irزلزله

لینک فایل های مناسب1110


اگر تازه به دنیای اینترنت پا گذاشته باشید اما حتما عبارات برداشت یا Download و ارسال یا Upload را شنیده اید.این دو عبارت به معنای انتقال فایل از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگر است. اگر شما اقدام به ارسال فایل به کامپیوتر دیگر کنید، شما فایل را Upload کرده اید. اگر از کامپیوتر دیگر، فایلی دریافت کنید فایل Download کرده اید.

به گزارش پایگاه خبری فناوری اطلاعات برسام و  اگر تابحال سری به اینترنت زده باشید حتما متوجه شده اید که وب دارای اطلاعات زیادی است که میتوانید برداشت کنید. در بین این اطلاعات، برنامه های خوب که مجانی هستند نیز به وفور یافت میشوند. اما چگونه این اطلاعات را برداشت کنیم.

http://ostan-as.gov.ir/?MID=106&title=www.ebok.ir


http://androidzoom.ir/?s=www.ebok.ir


https://moodle.org/mod/forum/search.php?id=1008&search=www.ebok.ir


http://iaularestan.ac.ir/?csrf_seed=1503493752&csrf_1503493752=6bcbfc462d&part=search&search=www.ebok.ir&x=0&y=0


http://liber.ir/?s=www.ebok.irزلزله

لینک فایل های مناسب1105اول بهتره که بدانیم خود اصطلاح دانلود یه انگلیسی آن Download به چه معناست؟ این اصطلاح به زبان دری یا فارسی به معنای دریافت نمودن است. پس در تعریف دانلود میتوانیم گفت که : دریافت کردن فایل های از فضای اینترنت روی هارد دیسک کامیپوتر عبارت از دانلود است. به این معنا که اگر شما فیلمی یا برنامه ای را از اینترنت دانلود کنید در حقیقت از فضای اینترنت به فضای هاردیسک کامیپوتر خود ذخیره نمودید. در دانلود معمولا اصطلاح لینک بکار میرود این بدین معناست که آدرس دانلود
https://androidina.net/?s=www.9a9.ir


http://www.aparat.com/result/www.9a9.ir


http://www.dana-insurance.com/Search/www.9a9.ir


https://motamem.org/?s=www.9a9.ir


https://www.myket.ir/search/?q=www.9a9.ir&lang=faزلزله

لینک فایل های مناسب1099


اول بهتره که بدانیم خود اصطلاح دانلود یه انگلیسی آن Download به چه معناست؟ این اصطلاح به زبان دری یا فارسی به معنای دریافت نمودن است. پس در تعریف دانلود میتوانیم گفت که : دریافت کردن فایل های از فضای اینترنت روی هارد دیسک کامیپوتر عبارت از دانلود است. به این معنا که اگر شما فیلمی یا برنامه ای را از اینترنت دانلود کنید در حقیقت از فضای اینترنت به فضای هاردیسک کامیپوتر خود ذخیره نمودید. در دانلود معمولا اصطلاح لینک بکار میرود این بدین معناست که آدرس دانلودhttps://downloadly.ir/?s=www.4civil.ir


http://androidkade.com/?s=www.4civil.ir


https://www.apktops.ir/?blogs=1%2C5&s=www.4civil.ir


http://www.farsroid.com/search/www.4civil.ir


http://www.downloadha.com/?blogs=1%2C5&s=www.4civil.ir
زلزله

لینک فایل های مناسب1093


اول بهتره که بدانیم خود اصطلاح دانلود یه انگلیسی آن Download به چه معناست؟ این اصطلاح به زبان دری یا فارسی به معنای دریافت نمودن است. پس در تعریف دانلود میتوانیم گفت که : دریافت کردن فایل های از فضای اینترنت روی هارد دیسک کامیپوتر عبارت از دانلود است. به این معنا که اگر شما فیلمی یا برنامه ای را از اینترنت دانلود کنید در حقیقت از فضای اینترنت به فضای هاردیسک کامیپوتر خود ذخیره نمودید. در دانلود معمولا اصطلاح لینک بکار میرود این بدین معناست که آدرس دانلودhttp://rajainss.ir/?s=www.kiairan.ir&submit=


http://www.eghtesadnews.com/newsstudios/archive/?query=www.kiairan.ir


http://digitcrom.com/fa-IR/Search.aspx?q=www.kiairan.ir


http://12ceo.ir/?s=www.kiairan.ir


https://www.android30t.com/?s=www.kiairan.irزلزله

لینک فایل های مناسب1088اول بهتره که بدانیم خود اصطلاح دانلود یه انگلیسی آن Download به چه معناست؟ این اصطلاح به زبان دری یا فارسی به معنای دریافت نمودن است. پس در تعریف دانلود میتوانیم گفت که : دریافت کردن فایل های از فضای اینترنت روی هارد دیسک کامیپوتر عبارت از دانلود است. به این معنا که اگر شما فیلمی یا برنامه ای را از اینترنت دانلود کنید در حقیقت از فضای اینترنت به فضای هاردیسک کامیپوتر خود ذخیره نمودید. در دانلود معمولا اصطلاح لینک بکار میرود این بدین معناست که آدرس دانلودhttp://ostan-as.gov.ir/?MID=106&title=www.1-b.ir


http://androidzoom.ir/?s=www.1-b.ir


https://moodle.org/mod/forum/search.php?id=1008&search=www.1-b.ir


http://iaularestan.ac.ir/?csrf_seed=1503493752&csrf_1503493752=6bcbfc462d&part=search&search=www.1-b.ir&x=0&y=0


http://liber.ir/?s=www.1-b.irزلزله

لینک فایل های مناسب1162اگر چه تازه به دنیای اینترنت پا گذاشته باشید اما حتما عبارات برداشت یا Download و ارسال یا Upload را شنیده اید.این دو عبارت به معنای انتقال فایل از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگر است. اگر شما اقدام به ارسال فایل به کامپیوتر دیگر کنید، شما فایل را Upload کرده اید. اگر از کامپیوتر دیگر، فایلی دریافت کنید فایل Download کرده اید.

 

اگر تابحال سری به اینترنت زده باشید حتما متوجه شده اید که وب دارای اطلاعات زیادی است که میتوانید برداشت کنید. در بین این اطلاعات، برنامه های خوب که مجانی هستند نیز به وفور یافت میشوند. اما چگونه این اطلاعات را برداشت کنیم.http://www.dana-insurance.com/Search/www.sozin.ir

https://motamem.org/?s=www.sozin.ir

https://www.myket.ir/search/?q=www.sozin.ir&lang=fa

https://moodle.org/mod/forum/search.php?id=1008&search=www.topkia.ir

http://iaularestan.ac.ir/?csrf_seed=1503493752&csrf_1503493752=6bcbfc462d&part=search&search=www.topkia.ir&x=0&y=0

http://liber.ir/?s=www.topkia.ir


زلزله

لینک فایل های مناسب1156اگر چه تازه به دنیای اینترنت پا گذاشته باشید اما حتما عبارات برداشت یا Download و ارسال یا Upload را شنیده اید.این دو عبارت به معنای انتقال فایل از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگر است. اگر شما اقدام به ارسال فایل به کامپیوتر دیگر کنید، شما فایل را Upload کرده اید. اگر از کامپیوتر دیگر، فایلی دریافت کنید فایل Download کرده اید.

 

اگر تابحال سری به اینترنت زده باشید حتما متوجه شده اید که وب دارای اطلاعات زیادی است که میتوانید برداشت کنید. در بین این اطلاعات، برنامه های خوب که مجانی هستند نیز به وفور یافت میشوند. اما چگونه این اطلاعات را برداشت کنیم.http://rajainss.ir/?s=www.kroz.ir&submit=


http://www.eghtesadnews.com/newsstudios/archive/?query=www.kroz.ir


http://digitcrom.com/fa-IR/Search.aspx?q=www.kroz.ir


http://12ceo.ir/?s=www.kroz.ir


https://www.android30t.com/?s=www.kroz.ir
زلزله

لینک فایل های مناسب1151اگر چه تازه به دنیای اینترنت پا گذاشته باشید اما حتما عبارات برداشت یا Download و ارسال یا Upload را شنیده اید.این دو عبارت به معنای انتقال فایل از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگر است. اگر شما اقدام به ارسال فایل به کامپیوتر دیگر کنید، شما فایل را Upload کرده اید. اگر از کامپیوتر دیگر، فایلی دریافت کنید فایل Download کرده اید.

 

اگر تابحال سری به اینترنت زده باشید حتما متوجه شده اید که وب دارای اطلاعات زیادی است که میتوانید برداشت کنید. در بین این اطلاعات، برنامه های خوب که مجانی هستند نیز به وفور یافت میشوند. اما چگونه این اطلاعات را برداشت کنیم.http://ostan-as.gov.ir/?MID=106&title=www.dmdm.ir


http://androidzoom.ir/?s=www.dmdm.ir


https://moodle.org/mod/forum/search.php?id=1008&search=www.dmdm.ir


http://iaularestan.ac.ir/?csrf_seed=1503493752&csrf_1503493752=6bcbfc462d&part=search&search=www.dmdm.ir&x=0&y=0


http://liber.ir/?s=www.dmdm.ir
زلزله

لینک فایل های مناسب1147


اگر چه تازه به دنیای اینترنت پا گذاشته باشید اما حتما عبارات برداشت یا Download و ارسال یا Upload را شنیده اید.این دو عبارت به معنای انتقال فایل از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگر است. اگر شما اقدام به ارسال فایل به کامپیوتر دیگر کنید، شما فایل را Upload کرده اید. اگر از کامپیوتر دیگر، فایلی دریافت کنید فایل Download کرده اید.

 

اگر تابحال سری به اینترنت زده باشید حتما متوجه شده اید که وب دارای اطلاعات زیادی است که میتوانید برداشت کنید. در بین این اطلاعات، برنامه های خوب که مجانی هستند نیز به وفور یافت میشوند. اما چگونه این اطلاعات را برداشت کنیم.http://ostan-as.gov.ir/?MID=106&title=www.9a9.ir


http://androidzoom.ir/?s=www.9a9.ir


https://moodle.org/mod/forum/search.php?id=1008&search=www.9a9.ir


http://iaularestan.ac.ir/?csrf_seed=1503493752&csrf_1503493752=6bcbfc462d&part=search&search=www.9a9.ir&x=0&y=0


http://liber.ir/?s=www.9a9.ir
زلزله

لینک فایل های مناسب1142


اگر چه تازه به دنیای اینترنت پا گذاشته باشید اما حتما عبارات برداشت یا Download و ارسال یا Upload را شنیده اید.این دو عبارت به معنای انتقال فایل از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگر است. اگر شما اقدام به ارسال فایل به کامپیوتر دیگر کنید، شما فایل را Upload کرده اید. اگر از کامپیوتر دیگر، فایلی دریافت کنید فایل Download کرده اید.

 

اگر تابحال سری به اینترنت زده باشید حتما متوجه شده اید که وب دارای اطلاعات زیادی است که میتوانید برداشت کنید. در بین این اطلاعات، برنامه های خوب که مجانی هستند نیز به وفور یافت میشوند. اما چگونه این اطلاعات را برداشت کنیم.https://androidina.net/?s=www.4civil.ir


http://www.aparat.com/result/www.4civil.ir


http://www.dana-insurance.com/Search/www.4civil.ir


https://motamem.org/?s=www.4civil.ir


https://www.myket.ir/search/?q=www.4civil.ir&lang=fa
زلزله

لینک فایل های مناسب9001

لینک فایل های مناسب431


اطلس دیاگرامهای فازی + فایل راهنمااین نرم افزار مجموعه ای است از تعداد ١٠٦٧ دیاگرام فازی فلزی دوتایی و ٣٠٠ دیاگرام فازی سه تایی که از
کتاب ASM Metals Handbook Vol. 3گردآوری شده است. و امکانات استخراج داده از دیاگرامهای فازی و محاسبات درصد جرمی و
حجمی فازها، محاسبه ضریب توزیع در سیستمهای انجماد دوتایی در آن موجود است . بعلاوه می توان دادههای نرم افزار را به صفحه گسترده Excel نیزexport کرد .

http://s9.picofile.com/file/8303077626/29_41_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8303077634/29_42_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8303077650/29_43_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8303077676/29_44_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8303077684/29_45_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8303077692/29_46_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8303077700/29_47_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8303077734/29_48_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8303077750/29_49_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8303077768/29_50_.rar.html
زلزله

لینک فایل های مناسب1173


برای اینکه بتوانید یک فایل را ( حالا هرچه که می خواهد باشد) از اینترنت دانلود کنید باید بدانید که ممکن است از شما خواسته شود مقداری پول پرداخت کنید. به هر حال همه چیز که مفت و مجانی نمی شود!
نحوه پرداخت کردن هم به دو صورت است: خرید عمده یا جزئی!
خرید عمده به این ترتیب است که شما مثلاً 10 هزار تومان به یک سایت فروشگاه موسیقی می دهید و به عضویت و اشتراک آن در می آیید و مثلاً یک ماه اجازه دارید هرچند تا آهنگ که بخواهید از آن دانلود کنید. خرید جزئی هم به این ترتیب است که به ازای هر آهنگ که دانلود می کنید فرضاً همان موقع 100 تومان پرداخت می کنید. 
حتماً می دانید که رایج ترین نحوه پرداخت در اینترنت هم کارت های اعتباری هستند. 

البته فرآیند خرید اینترنتی در کشور ما خیلی خیلی جوان است و حالا حالا باید چشم انتظار رشد و پیشرفت آن باشیم، از طرفی کارت های اعتباری بین المللی متأسفانه در دسترس همه ی ما نیستند! پس بهتر است بیخیال روش پول پرداخت کردن باشید و فعلاً دنبال روش های مفت و مجانی دانلود کردن بگردید!
https://androidina.net/?s=www.ssiran.org


http://www.aparat.com/result/www.ssiran.org


http://www.dana-insurance.com/Search/www.ssiran.org


https://motamem.org/?s=www.ssiran.org


https://www.myket.ir/search/?q=www.ssiran.org&lang=fa
زلزله

لینک فایل های مناسب1167


برای اینکه بتوانید یک فایل را ( حالا هرچه که می خواهد باشد) از اینترنت دانلود کنید باید بدانید که ممکن است از شما خواسته شود مقداری پول پرداخت کنید. به هر حال همه چیز که مفت و مجانی نمی شود!
نحوه پرداخت کردن هم به دو صورت است: خرید عمده یا جزئی!
خرید عمده به این ترتیب است که شما مثلاً 10 هزار تومان به یک سایت فروشگاه موسیقی می دهید و به عضویت و اشتراک آن در می آیید و مثلاً یک ماه اجازه دارید هرچند تا آهنگ که بخواهید از آن دانلود کنید. خرید جزئی هم به این ترتیب است که به ازای هر آهنگ که دانلود می کنید فرضاً همان موقع 100 تومان پرداخت می کنید. 
حتماً می دانید که رایج ترین نحوه پرداخت در اینترنت هم کارت های اعتباری هستند. 
البته فرآیند خرید اینترنتی در کشور ما خیلی خیلی جوان است و حالا حالا باید چشم انتظار رشد و پیشرفت آن باشیم، از طرفی کارت های اعتباری بین المللی متأسفانه در دسترس همه ی ما نیستند! پس بهتر است بیخیال روش پول پرداخت کردن باشید و فعلاً دنبال روش های مفت و مجانی دانلود کردن بگردید!http://rajainss.ir/?s=www.taesisat.ir&submit=


http://www.eghtesadnews.com/newsstudios/archive/?query=www.taesisat.ir


http://digitcrom.com/fa-IR/Search.aspx?q=www.taesisat.ir


http://12ceo.ir/?s=www.taesisat.ir


https://www.android30t.com/?s=www.taesisat.ir
زلزله

لینک فایل های مناسب437


پاورپوینت "اهمیت کسب روزی حلال"

کسب روزی حلال در روایات اسلامی-ppt

قسمتی از پاورپوینت:

روزی حلال و توجه به کسب و کار و دوری از رکود و بی کاری مورد توجه اسلام و رهبران الهی این مکتب انسان ساز بوده است.

بدون تردید، یکی از وظایف همگانی که از ضرورت های زندگانی به شمار می رود و نقشی اساسی برای گذران زندگی مادی و گرایش به زیستی معنوی دارد، مسأله مهم کسب روزی و تلاش و کار و اقتصاد است.

در آموزه های دینی ما تأکید فراوانی در زمینه ضرورت و اهمیت فعالیت برای به دست آوردن روزی دیده می شود. چنان که معصومان علیهم السلام از این گونه دعاها برای پیروان خود دارند که:

«خدایا! به محمد و خاندان محمد و به کسی که محمد و خاندان او را دوست دارد، پاکدامنی و روزی به قدر کفاف عطا فرما...»
http://s9.picofile.com/file/8305904534/30_31_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8305904542/30_32_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8305904550/30_33_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8305904568/30_34_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8305904584/30_36_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8305904600/30_37_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8305904618/30_38_.rar.html


http://s9.picofile.com/file/8305904634/30_39_.rar.html


http://s8.picofile.com/file/8305904642/30_40_.rar.html
زلزله

لینک فایل های مناسب a31

لینک فایل های مناسب a251

لینک فایل های مناسب a246

لینک فایل های مناسب a242

لینک فایل های مناسب a240

لینک فایل های مناسب a236

لینک فایل های مناسب a223

لینک فایل های مناسب a303

لینک فایل های مناسب a299

لینک فایل های مناسب a295

لینک فایل های مناسب a291

لینک فایل های مناسب a287

لینک فایل های مناسب a279

لینک فایل های مناسب a276

لینک فایل های مناسب a268

لینک فایل های مناسب a263

لینک فایل های مناسب a427

لینک فایل های مناسب a426

لینک فایل های مناسب a423

لینک فایل های مناسب a420

لینک فایل های مناسب a418

لینک فایل های مناسب a416

لینک فایل های مناسب a413

مقاله ای در مورد گاز r404a

گاز R404a جزء گازهای Blend یا مخلوط می باشد که از ترکیب شدن سه گاز دیگر تهیه شده است .
گاز R404a از 4% گاز R134a ( 1،1،1و2 تترا فلورواتان ) ، 44% گاز R125 ( پنتا فلوئورو اتان ) و 52% گاز R143a ( 1،1،1 تری فلورواتان ) تشکیل شده است .

جهت آشنایی با گاز r404a روی لینک زیر کلیک نمایید:

گاز r404aگاز R134a با فرمول شیمیائی CH2FCF3 و با نام آیوپاک 1،1،1و2 تترا فلورواتان شناخته می شود .
گاز R22  با برند های اروپائی ، آمریکائی ، هندی و چینی در بازار موجود است که البته تا چند سال آینده از سبد تولید کشورهای اروپائی و آمریکائی خارج خواهد شد.
گاز R11 با فرمول شیمیائی CCL3F و با نام آیوپاک تری کلروفلورومتان شناخته می شود .
گاز R11 در سیلندرهای یکبارمصرف 13.6 کیلوگرمی که به دک معروف است و همچنین بشکه های 250 کیلوگرمی به مشتریان عرضه می شود.
شرکت فاران صنعت توانائی تامین گاز R290 را در سیلندرهای قابل شارژ 50 لیتری دارا می باشد .
از گازهای جایگزین R11 می توان به R123 و R406 اشاره کرد.
گاز R410a جزء گازهای Blend یا مخلوط می باشد که از ترکیب شدن دو گاز دیگر تهیه شده است .
معروفترین و معتبرترین برند گاز R404a هانیول Honeywell می باشد که یک برند آمریکائی است و شرکت فاران صنعت توانائی تامین گاز R404a با برند هانیول در قالب سیلندر های یکبار مصرف 10.9 کیلوگرمی دارا می باشد.
گاز R12 تنها با برند های چینی در بازار موجود می باشد.
گاز R290 یک جایگزین مناسب برای گاز R22 است.
گاز R410a با برند های اروپائی ،آمریکائی،هندی و چینی در بازار موجود است .
امروزه در اغلب کشورهای اروپائی بیش از 90% لوازم برودتی بویژه یخچال ها و فریزرهای خانگی تولیدی  براساس گاز R600a طراحی می شوند.
زلزله

لینک فایل های مناسب a407

لینک فایل های مناسب a517

لینک فایل های مناسب a514

لینک فایل های مناسب a513

لینک فایل های مناسب a511

لینک فایل های مناسب a507

لینک فایل های مناسب a503

لینک فایل های مناسب a499

لینک فایل های مناسب a495

لینک فایل های مناسب a392

لینک فایل های مناسب a488

لینک فایل های مناسب a519